Huvudskyddsombud Avd. Kronoberg

Namn

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde

Anette Strålvall-Andersson

 

anette.stralvall.andersson@vardforbundet.se       

070-0886790

Sjukhusvård Ljungby/Växjö

Ann-Christin Elmhäll

ann-christin.elmhall@vardforbundet.se

0730-748420

Ljungby Kommun

Camilla Ivarsson

camilla.ivarsson@vardforbundet.se

072-5537241

Primärvård och rehab Ljungby /Växjö

Emma Bjärkvik

emma.bjarkvik@vardforbundet.se

072-5033058

Psykiatrin