Förtroendevald i Kronoberg

Här finns information och material till dig som är förtroendevald på arbetsplats i Kronoberg.

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag. Du har stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor, yrket och vårdens utveckling. Som förtroendevald är du också skyddsombud. Uppdraget ger dig en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet.

Du får kontinuerlig utveckling i form av utbildningar, seminarier och träffar för förtroendevalda. Att vara förtroendevald är både roligt och utvecklande. Du lär dig mycket om verksamheten och knyter många värdefulla kontakter inom organisationen.

I Vårdförbundet Kronoberg har vi fasta mandatperioder. Nuvarande mandatperiod pågår fram t.o.m. 2020-06-30.

Hur går det till rent praktiskt?

Följ länken nedan för att läsa mer om att välja förtroendevald på arbetsplatsen. Den förtroendevalda som väljs är tillika skyddsombud.

Välj förtroendevald på arbetsplatsen

Utbildning för dig som är förtroendevald

Aktiviteter och utbildningar söker du aktuella datum till utbildningar i din avdelning.

Är du ny förtroendevald erbjuder Vårdförbundet dig en certifierad utbildning (4 dagar). Börja med att anmäla dig till facklig grundutbildning dag 1 och därefter till resten av grundutbildningen. Har du varit förtroendevald en tid och behöver kunskapspåfyllning – anmäl dig till en temautbildning!

Kunskap är en förutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på just din arbetsplats!

Läs mer om Utbildning för förtroendevald