Förtroendevald i Kronoberg

En illustration med tre kvinnor och en man som står vända mot varandra. Text på bilden är

Information och material till dig som är förtroendevald på arbetsplats i Kronoberg

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag. Du har stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor, yrket och vårdens utveckling. Som förtroendevald är du också skyddsombud. Uppdraget ger dig en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet.

Du får kontinuerlig utveckling i form av utbildningar, seminarier och träffar för förtroendevalda. Att vara förtroendevald är både roligt och utvecklande. Du lär dig mycket om verksamheten och knyter många värdefulla kontakter inom organisationen.

I Vårdförbundet är det fasta mandatperioder. Nuvarande mandatperiod pågår fram t.o.m. 2020-06-30.

Hur går det till rent praktiskt?

Här hittar du information om hur det går till när en ny förtroendevald ska väljas på arbetsplatsen samt valblankett. Den förtroendevalda som väljs är tillika skyddsombud. Uppdraget kan registreras direkt här på webben. Du kan också välja att fylla i blanketten och skicka in den. Blanketten fotas/scannas och e-postas till: info.kronoberg@vardforbundet.se eller skickas per post.

Utbildning för dig som är förtroendevald

Aktiviteter och utbildningar söker du aktuella datum till utbildningar i din avdelning.

Är du ny förtroendevald erbjuder Vårdförbundet dig en certifierad utbildning (4 dagar). Börja med att anmäla dig till introduktionsdagen och därefter till resten av grundutbildningen. Har du varit förtroendevald en tid och behöver kunskapspåfyllning – anmäl dig till en temautbildning!

Kunskap är en förutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på just din arbetsplats!

Läs mer om Utbildning för förtroendevald