Corona, löneprocessen och årsmöte

Covid-19 dröjer sig kvar om än i annan tappning, från att den sköljde över oss och vi ställde om vården på flera plan, till att bli en del av vår vardag och som vi nu behöver hantera mer långsiktigt utan att för den skull slappna av, utan påminna varandra om samhällsfarlig smitta och pågående pandemi.

En ny vardag med flera utmaningar att förhålla oss till. Vi har fortsatt folkhälsomyndighetens rekommendationer, flera andra virus som cirkulerar med VAB och allt vad det innebär, kollegor som ska få sin uppskjutna semester samt krav och förväntan från medborgaren att få komma till vården och vårdskuld som ska börja betas av. Ingen lätt ekvation.

Vi kunde på ett Coronasäkert sätt fysisk träffa förtroendevalda på arbetsplatsen tillika skyddsombud från olika verksamheter i Kronobergs län i början av september, uppdelat på två träffar. Vi gjorde en tidslinje från mars och fram till nu för att fånga in och reflektera över vad vi varit med om. Vad kan vi ta för lärdomar med oss in framtiden och vad får inte upprepas? Vi ägnade oss även åt de etiska frågorna och vi har fått ta del av så många berättelser som behöver få berättas och alla känslor fick ta plats. Det fanns ett oerhört stort behov av att få berätta och ta del av varandras upplevelser och erfarenheter. Det har gjort avtryck och intryck vi bär med oss länge, kanske för alltid.

Ni har nog alla sett kampanjen #tacka med lön

Det känns väldigt bra att vi i Kronoberg lyckats med att både starta upp och avsluta löneöversynerna i alla våra kommuner och i regionen, trots allt arbete med covid-19.

Alla våra medlemmar i offentlig sektor har fått sin nya lön utbetald. Budskapet från arbetsgivarna har varit att göra allt de kan för att medarbetarna ska få sina nya löner.

I privat sektor finns det viss fördröjning kopplat till pandemin.

På flera håll i landet valde arbetsgivare att skjuta upp löneprocessen och har detta jobb att ta tag i nu. Ni har säkert hört och sett i olika medier att det är ganska uppgivet och missmod på flera håll i landet. Vårdförbundets yrkesgrupper har stått i frontlinjen i en pandemi och bidragit till sitt yttersta och blivit hyllade som hjältar och med applåder, men inte fått sina nya löner och ett missnöje från 2019 i bagaget.

Hur blev det då i Kronobergs län och hur går det med avtalet HÖK 19 (huvudöverenskommelse) som är ganska omtalat?

Första året med HÖK 19 i Kronoberg var det två kommuner som presterade bra resultat som tydligt gick i avtalets intentioner, Älmhult och Växjö.

De hade jobbat med kriterierna och hur arbetet med att prioritera särskilt yrkesskickliga skulle göras, och det fanns ekonomiska förutsättningar att kunna genomföra det.

Det var precis tvärtom i Regionen och det var ett omöjligt uppdrag för lönesättande chefer att göra ett gott jobb då pengar inte fanns att göra det avtalet sa, och missnöjet blev enormt såklart.

Så till 2020, hur har det blivit nu?

Nu blev det omvända roller kan man säga.

I år har kommunernas utfall legat mellan 2,3 % - 3,3 %, Markaryd sticker ut lite med 4,68 % då de gjorde en satsning på sjuksköterskor som jobbar natt.

2020 är det Region Kronoberg som är vårt goda exempel.

Vårt påverkansarbete tillsammans resulterade i en tilläggsbudget på 18 miljoner, avsett till prioriteringen av särskilt yrkesskickliga för att ge förutsättningar till att göra verkstad av vårt gemensamma avtal. Det blev ett utfall på 5,3 % jämfört med 2,6 % 2019.

Om vi bryter ner siffrorna och tittar på utfallet för särskilt yrkesskickliga blev genomsnittet 10,4 % (ca 3 900kr) och för övriga 3,2 % (ca 1040 kr) Det är just ett genomsnitt eftersom vi har en individuell och differentierad lönesättning, det gäller även särskilt yrkesskickliga.

Det som också är en väsentlig skillnad från 2019 i Region Kronoberg, är antalet särskilt yrkesskickliga som i år ökat till 27 % av våra medlemmar, mot knappt 10 % 2019.

Det syns en skillnad när man tittar i statistiken att det verkligen hänt något - det är verkligen på tiden.

Jag är väldigt ödmjuk inför att inte alla är nöjda med årets utfall och att det kan kännas bittert och orättvist när det nu blir en stor skillnad i pengar. Men det är inte alls många sådana samtal vi haft trots allt. I dessa fall är det oftast fortfarande frågetecken runt kriterierna, dålig kännedom om dem, inte pratat så mycket om dem, man har inte fått tydlig motivering eller man vet inte hur prioriteringen gått till. Det finns ett fortsatt arbete att göra runt detta. Det är verkligen inte perfekt på något sätt och det här är svåra frågor.

Jag tänker också att det gått väldigt lite tid emellan löneöversyn 2019 avslutades på grund av utdragen avtalsrörelse, och ganska direkt startade 2020 års process. Det har inte funnits så mycket tid att jobba med detta ute i verksamheterna och en pandemi mitt i allt.

Jag måste ändå lyfta blicken och se på det övergripande och hur en tydlig förflyttning nu gjorts, och det är mycket bra siffror. Det måste vi våga stå upp för. Ett sådant resultat hade ej varit möjligt med ett avtal med siffror, utan det blev möjligt tack vare ett sifferlöst avtal.

Strategin för den här avtalsperioden med prioriteringen av särskilt yrkesskickliga är att förflytta taket, den övre gränsen för lönerna, för att öka möjligheten till en lönekarriär i yrkeslivet för alla.

En åtgärd för att motverka den sammanpressade lönestrukturen och öka lönespridningen. Att det måste synas i lönekuvertet att det är en skillnad på att gå från novis till expert.

Det som är bekymmersamt och oroväckande är att det finns för få goda exempel. Därför känns det superviktigt att sprida Region Kronobergs resultat, dels för att sätta press på andra arbetsgivare i länet och i landet. Det fanns en stor arbetsgivare som faktiskt kunde och ville göra verkstad.

Det är helt rätt att arbetsgivare väljer att prioritera våra livsviktiga yrkesgrupper. Nu har regionens förutsättningar att rekrytera och behålla kompetens kraftigt förbättrats och möjlighet att bygga stabila team som håller en hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö.

Men även ingjuta lite hopp hos missnöjda medarbetare i landet som ännu inte fått mer än applåder.

Om man vill veta mer om hur lönesättning i Sverige går till och vad det berömda ”märket” innebär och varför det finns, så klicka in på nedanstående länk. Märket har senaste åren legat mellan 2-2,6 %. Procent är ett väldigt trubbigt sätt att mäta, summan pengar det blir beror ju helt vilken summa pengar man räknar procent på.

Märket och industriavtalet

Närmast står vårt digitala årsmöte på tur och kommer pågå under hela vecka 40.

Vi i sittande styrelse går in i vårt sista år på vår mandatperiod och valberedningen har nu ett viktigt arbete att göra, påbörja jobbet med att bygga ett nytt team. De behöver bli fler då det varit två avhopp. Är du intresserad att ingå i detta viktiga uppdrag eller har någon kollega så nominera omgående. Det går att nominera fram till den 1 oktober kl. 12.00. Hoppas att flera av er loggar in på vårt årsmöte. Fördelen med digitala möten är att det blir väldigt tillgängligt för alla oavsett hur man jobbar och vart man bor.

Läs allt om årsmötet på webben

Inne på årsmötet kan får du ta del av exempel på vad avdelning Kronoberg bedrivit för verksamhet under året, men framför allt får du gärna göra medskick till kommande verksamhetsår.

Hoppas att vi ses där!
 

Allt gott och välkommen att höra av dig till oss.

Anna Seiborg Kidell

Ordförande Vårdförbundet avdelning Kronoberg.