Information från ordförande

Hej!

Såg i mina sociala medier tidigare i vecka att någon lagt ut en bild från en föreläsning med citatet ” Det är en konst att möta människor exakt där de är och inte där man önskar att de skulle vara”

Så sant och så svårt, eller hur? Jag har tänkt mycket på de orden senaste veckan. Det är mycket som surrar nu och vi prövas på många sätt när Coronaviruset gör världsturné.

Om man ska hitta något positivt med det är att det råder viss handlingskraft och när det ställs på sin spets blir det tydligt hur viktiga våra yrkesgrupper är som finns i samhällsbärande funktioner. Det blir även väldigt tydligt hur såbart samhället blir när vår kompetens saknas.

Det är några punkter som jag vill nå ut med nu. Dels viktig information och i slutet kommer datum för kommande aktiviteter och tillfälle att träffa oss för att få råd, stöd och tips om bland annat nedanstående.

Det är av stor betydelse att arbetsmiljöfrågan lyfts nu på våra arbetsplatser på ett förebyggande sätt så att det inte blir negativ utveckling. Har man inte valt förtroendevald tillika skyddsombud så fundera på det och lyft frågan med kollegorna. Mycket viktigt. Läs om uppdraget och hur val av förtroendevald går till.

Jag lånar några rader från ett Facebookinlägg som förbundsordförande Sineva Ribeiro publicerade i helgen:

"Vi i Vårdförbundet är livsviktiga yrken och hyllas av allt och alla . Men vi vill inte bara hyllas när det är en kris som just nu. Under lång tid har det varit ansträngda förhållanden i väldigt många verksamheter pga brist i de flesta fall på våra yrkesgrupper. Nu drabbas vi av en pandemi och vi förutsätts jobba lite till och dessutom utan rätt förutsättningar då materialbristen redan finns. Vi stod mitt i en planeringen av sommaren och hur man ska lösa den och semestrar för våra yrkesgrupper när vi hamnade i ett annat läge. I vanlig ordning är den inte självklart att vi får vår rättighet till sammanhållen semester utan man tvingas erbjuda diverse ekonomiska kompensationer för att vi skjuter på eller delar upp semestern. Jag vill se långsiktiga lösningar på god löneutveckling en värdering av yrkena värd all den hyllning vi nu ser. Vill se goda villkor och förutsättningar att utöva yrket så våra unga vill utbilda sig till dessa livsviktiga yrken . Jag vill se en lösning nationellt för en ökning av specialistutbildade då vi har facit att regionerna klarar inte av detta, minskningen i Socialstyrelsens nya rapport är förödande . Dags att ta nationellt ansvar för specialistutbildningar . Jag vill se långsiktiga lösningar på organisering av hälso- och sjukvården som gör att vi inte hamnar i kläm mellan att ge en god och säker hälso- och sjukvård eller bli sjuka själva av allt som vi saknar . Upp till bevis nu . Vi behöver också bli fler som inser att ensam inte är stark utan vi måste organisera oss för att öka inflytandet och påverkansmöjligheten."

Viktigt att tänka på

  • Det behövs göras riskbedömningar i varje verksamhet pga Covid-19.
  • Arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet. (Afs2001:03).
  • Saknas rätt utrustning eller bedöms endast räcka ett visst tag ska åtgärder vidtas som förhindrar att våra yrkesgrupper och vårdens personal riskerar sin hälsa.
  • Arbete ska kunna göras säkert och riskfritt för patienter och medarbetare.
  • Arbetsgivarna har bra information på sina hemsidor om vad som gäller  med länkad information från olika myndigheter och på Vårdförbundets hemsida finns också information samt FAQ.

Ni som läser detta och är skyddsombud, ta gärna kontakt med styrelsen för tips och råd i detta arbete, vi har en del information som kan vara stöd och eventuellt behöver vi träffas om ni har möjlighet. Ni kommer även få ett eget utskick från oss med information.

Löneprocessen pågår trots Corona

Utöver Coronavirus så pågår ett annat viktigt arbete, nämligen löneprocessen. Det pågår förmodligen lönesamtal runt om i verksamheterna nu. Tänk på att vara väl förberedd i ditt lönesamtal. Här ger vi dig tips inför lönesamtalet.

Vi kan inte nog påminna om att lönekriterier ska vara väl kända på arbetsplatsen och behöver kläs på med ord verksamhetsnära. Det gäller även kriterier om särskilt yrkesskickliga. Vi har i alla överläggningar med arbetsgivaren gett rådet att verkligen prata om detta på arbetsplatserna. Det är ett bra tillfälle kollegor emellan att få prata om detta, har vi ens samma förväntningar på samma arbetsplats om att gå från novis till expert, vad är det som krävs för att bli en särskilt yrkesskicklig på denna arbetsplatsen? Det ska vara en morot och drivkraft att kunna uppnå under yrkeslivet, då måste jag veta vad som förväntas.

Finns det många frågor som saknar svar på din arbetsplats så måste ni efterfråga svar så vi kan komma ett steg längre i löneprocessen.

Vad det gäller Region Kronoberg så finns det i alla fall en betydligt bättre budget avsatt för särskilt yrkesskickliga 2020 jämfört med förra året. Efter vårt påverkansarbete tillsammans så fattades det beslut om i tilläggsbudget om extra pengar till detta ändamål, närmare  bestämt 18 miljoner kronor. Tack för er hjälp alla ni som skrivit till politiker eller bjudit in dem för att möta er. Jag vill också ge politikerna kredd som inte sagt nej till ett enda möte vi eller ni bjudit in dem till.

Detta är en bra början men det är just en början på något som borde skett för länge sedan, så det gäller verkligen att vi håller i och håller ut nu. Nu måste de ha långsiktiga planer för att fortsätta detta arbete.

I kommunerna har vi inte hört om någon liknande satsning lika tydligt tyvärr. Här behöver vi fortsätta att argumentera för varför denna satsning är så viktig och konsekvenser av att inte göra den. Vi behöver hjälpas åt med detta arbete.

Aktiviteter framöver i Vårdförbundet Kronoberg

Trots att det är en skakig tillvaro så har vi en del aktiviteter planerade. Saker och ting är såklart osäkert nu och kan förändras med kort varsel, men ha koll på följande:

  • 16 april finns vi i gästmatsalen på CLV mellan kl 11.30-13.30
  • 20 april finns vi i gästmatsalen på Ljungby lasarett mellan kl 11.30-13.30

Dessa möten är förankrade att vi kan genomföra med arbetsgivaren under de förhållande som råder i skrivande stund. Ta med din lunch och ta gärna med en kollega som ej ännu är medlem och kom och prata med oss om det som känns viktigt, tex löneprocessen, Covid-19 eller vad det finns störst behov av för stunden.

Vi finns ju spridda över hela länet i olika verksamheter, finns behov av liknande möten så ta en kontakt så får vi hitta ett lämpligt sätt under rådande omständigheter att genomföra det på.

Aktiviteter som ställs in eller skjuts upp

Vi kommer skjuta på en del utbildningar, möten , aktiviteter och arbetsplatsbesök men vi finns tillgängliga på annat sätt via telefon och mail. Vi hade exempelvis bokat in Heidi Danielsson från Folksam vid två tillfällen under april, för att prata om medlemsförsäkringar och pension. Målet är att öka kunskapen om  försäkringar, vad som ingår i ett medlemskap och vad ni har för möjligheter att lägga till, och få en god förståelse i hur pensionen fungerar. Detta får vi dessvärre skjuta på. Vi har även planerat vår årligen återkommande ”After Vård” med inbjudna politiker, men även den är högst osäkert om den kommer genomföras innan sommaren utan vi kommer eventuellt skjuta fram den. 

Vi får återkomma när vi kan genomföra de olika aktiviteterna längre fram eller om det finns behov av att skapa andra.

Ta hand om er!

Anna Seiborg Kidell, Ordförande Vårdförbundet Kronoberg