Anmälan och avsägelse av förtroendeuppdrag i Kalmar län

Du som tillhör avdelning Kalmar Län kan anmäla eller avsäga dig ditt förtroendeuppdrag via nedan formulär.

Din mandatperiod i Avdelning Kalmar sträcker sig till och med 2021-12-31. Ditt uppdrag kommer att anmälas till din arbetsgivare.

Så här går valet till.

Anmälan och avsägelse av förtroendeuppdrag

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.

UPPGIFTER OM ARBETSPLATSEN

UPPGIFTER OM DIG SOM FÖRTROENDEVALD

Orsak till att uppdraget avslutas

Försäkran om valets demokratiska genomförande

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Hantering av personuppgifter