Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Tora Elfversson Dahlström

Nominerade till vice avdelningsordförande 

Pernilla Petersson

Nominerade till styrelseledamot

Estrella Morán Espinosa

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Tillsammans med styrelse fortsätta att utveckla det fackliga arbete med kommunernas förtroendevalda.

Mina viktigaste frågor är

Att varje kommun ska ha minst en förtroendevald / skyddsombud. Att arbeta fram avtal om facklig tid både lokal och central för kommunerna. Uppmärksamma skolsjuksköterskors arbetsmiljö ,villkor och lön.

Min bakgrund är

Jag är barnmorska och jobbade i Chile 10 år. Jag kom till Sverige 1985 jobbade som undersköterska sedan läste till sjuksköterska 2002. Jag har varit engagerad i fackliga frågor hela mitt arbetsliv. Just nu sitter jag i styrelse avd. Kalmar Jag är sjuksköterska och arbetar i hemsjukvård i Västerviks kommun .

Mina främsta styrkor är

Min fackliga erfarenhet, ser möjligheterna främst än hinder och målmedvetenhet.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag kan se situationerna från olika perspektiv och framförallt hur dem kan påverka medlemmarna / kollektivet. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Bra arbetsvillkor, lönekarriär och att arbetsgivare ska se lön som ett verktyg för att säkerställa kompetensen i framtiden.

Jorge Hernandez

Mari Eklind

Pia Olofsson

Nominerade till kongressombud 

Mari Eklind

Pernilla Petersson

Tora Elfversson Dahlström