Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Tora Elfversson Dahlström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill fortsätta kämpa för medlemmens och medlemsgruppernas bästa i Vårdförbundets anda, till gagn för ett bra värderat, tryggt, hållbart, roligt och utvecklande arbetsliv!  Ju mer kunskap, kontakter och erfarenhet jag fått, desto mer känner jag att jag greppar och kan intensifiera våra gemensamma krafter för att påverka och förbättra arbets- och lönevillkor och säkerställa förutsättningar för vår professionsutövning.

Mina viktigaste frågor är

Mycket högre lönekarriärsmöjligheter utifrån kompetens, arbetsuppgifter, ansvarstagande och erfarenhet. Tydliga, synliga och rätt värderade karriärmöjligheter i verksamheten. Därtill behöver ersättningsnivåer och hälsosamma arbetstidsmöjligheter för dygnet-runt-verksamhet  och utifrån våra olika livssituationer förbättras stort. Våra arbetsplatser måste bli så attraktiva och hälsosamma att livsviktiga yrkesutövare orkar och vill stanna kvar i hälso- och sjukvården och i chef- och ledarskapspositioner.

Min bakgrund är

 

Biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi, förtroendevald på arbetsplatsen i nästan 20 år, därefter vice ordförande för Kalmar län 2 år och nu har jag varit avdelningsordförande de senaste 5 åren. Universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet, fakulteten för hälso- och livsvetenskap.

Mina främsta styrkor är

Tydlighet, kunskap och drivkraft i medlemmens och medlemsgruppers villkors- och professionsfrågor. Ledarskap, stolthet och lyhördhet för de förtroendevaldas viktiga och tuffa arbete. Möjlighet att möta arbetsgivaren med intensiva krav och argument i mötesrummet, men också att skapa kontaktytor och söka förståelse i dialog.

Annat som jag tycker att det är  viktigt att berätta om

Vi behöver ofta påminna oss om vem som har det huvudsakliga ansvaret för våra förutsättningar och vår arbetsmiljö. Det är alltför vanligt att vi ställer upp och accepterar dåliga villkor och låg värdering för att underlätta för arbetsgivaren eller för att vi inte har kunskapen kring våra rättigheter i arbetslivet.

Jag tror att följande sker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vi kommer att behöva kämpa vidare för att få attraktiva och hälsosamma arbetsplatser med goda löne- och karriärmöjligheter.

Nominerade till vice avdelningsordförande 

Pernilla Petersson

Nominerade till styrelseledamot

Emma Söderström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Engagerad och intresserad av fackliga frågor såsom arbetsmiljön, löneutveckling och kompetensförsörjning.

Mina viktigaste frågor är

Att varje arbetsplats i kommunen har en förtroendevald / skyddsombud som ges möjlighet att utföra sitt uppdrag. Löneutveckling och kompetensförsörjning är viktiga byggstenar för att få en bra arbetsmiljö.
 
Min bakgrund är

Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatrisk vård sedan 2010. Jag har arbetat inom öppenvården, slutenvården och senast i kommunen/socialpsykiatrin.
 
Mina främsta styrkor är

Engagerad, brinner för att göra skillnad och är målmedveten.
  
Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Löneutvecklingen kommer fortsätt att vara en viktig fråga. Arbetsmiljön är en förutsättning för patientsäkerheten och god hälsa för våra medlemmar.

Estrella Morán Espinosa

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Tillsammans med styrelse fortsätta att utveckla det fackliga arbete med kommunernas förtroendevalda.

Mina viktigaste frågor är

Att varje kommun ska ha minst en förtroendevald / skyddsombud. Att arbeta fram avtal om facklig tid både lokal och central för kommunerna. Uppmärksamma skolsjuksköterskors arbetsmiljö ,villkor och lön.

Min bakgrund är

Jag är barnmorska och jobbade i Chile 10 år. Jag kom till Sverige 1985 jobbade som undersköterska sedan läste till sjuksköterska 2002. Jag har varit engagerad i fackliga frågor hela mitt arbetsliv. Just nu sitter jag i styrelse avd. Kalmar Jag är sjuksköterska och arbetar i hemsjukvård i Västerviks kommun .

Mina främsta styrkor är

Min fackliga erfarenhet, ser möjligheterna främst än hinder och målmedvetenhet.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag kan se situationerna från olika perspektiv och framförallt hur dem kan påverka medlemmarna / kollektivet. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Bra arbetsvillkor, lönekarriär och att arbetsgivare ska se lön som ett verktyg för att säkerställa kompetensen i framtiden.

Jorge Hernandez

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill bidra med att göra vårdförbundets medlemmarna synliga i alla möjliga sammanhang inom hälsa- och sjukvården, regioner/kommuner, lärosätten, privat/offentlig sektor och ute i samhället.

Mina viktigaste frågor är

Förstärka legitimerade yrken inom hälsovården (Särskilt Biomedicinsk analytiker), arbeta för att garantera optimala löne- och arbetsvillkor.

Min bakgrund är

Jag är Biomedicinsk analytiker, varit engagerad i fackliga frågor hela mitt yrkesliv, varit förtroendevald och representerat vårdförbundet i olika forum. Som biomedicinsk analytiker har jag läst vidare en magister och en doktor examen.

Mina främsta styrkor är

Tålamod inför olika situationer och att vara väl förbered i förhandling situation. Jag föredrar att argumentera med fakta baserade upplägg så att motparten acceptera vårdförbundets förslag och båda parter kommer till ett resultat som är accepterad och acceptabel.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Det är viktigast för vårdförbundet position, styrka och representativitet att behålla och locka till nya medlemmar. Vi är till för medlemmarna och vi har ett ansvar också att skapa utrymme för engagemang.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att det skapas förutsättningarna för att vårdförbundets alla fyra legitimerade yrkesgrupper får en star position och blir de självklara professioner som naturligt bemannar arbetsplatser inom hälsa- och sjukvården under optimala löne- och arbetsvillkor.

Lotten Berggren

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Engagerad och tycker det är intressant samt ett konstant lärande att få vara med i sammanhang där man kan påverka det som är viktigt för Vårdförbundets yrkesgrupper. Jag har länge varit engagerad i lönefrågor och arbetsmiljö på de arbetsplatser jag arbetat på och har fortsatt hopp om att detta är frågor som ska förbättras under min tid som verksam inom ssk yrket (naturligtvis efterkommande också). Det är ett arbete som går långsamt och tar tid vilket kan vara frustrerande men också en drivande kraft i att inte ge sig utan fortsatt arbeta för bättre villkor.

Mina viktigaste frågor är

Lönefrågor, arbetsmiljö.

Min bakgrund är

Leg ssk sen 1996. Arbetat på geriatrisk avd samt på akut medicinsk avd och på medicin mott fram till för tre år sedan då jag började arbeta på Neurologiska rehabiliteringsmott heltid. Större delen av min tid som yrkesverksam har jag arbetat med neurologiska sjukdomar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lönefrågan kommer nog vara fortsatt aktuell. Stabila arbetsplatser vad gäller bemanning, övrig arbetsmiljö, samverkan och tydligt ledarskap.

Mari Eklind

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Brinner för fackliga frågor och tycker det är viktigt att var engagerad.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö och lönefrågor.

Min bakgrund är

Började arbeta som USK 1981 efter gymnasiet. Arbetat inom regionen hela tiden med olika saker. Var med på slutet av 80-talet att starta upp förstärkt hemsjukvård i Hultsfreds kommun. Klar ssk 2003 och 2013 blev jag klar med DSK utbildningen, har arbetat i primärvården.

Mina främsta styrkor är

Jag är en god lyssnare, lugn och tålmodig. Skiljer på sak och person.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har varit fackligt engagerad under hela mitt yrkesliv.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsvillkor och lönefrågan.

Pia Olofsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill fortsätta att att jobba för att ge våra medlemmar bästa möjliga förutsättningar vad gäller arbetsmiljö, karriär och lön.

Mina viktigaste frågor är

Lön, karriär, arbetsmiljö

Min bakgrund är

Leg biomedicinsk analytiker sedan 2009, förtroendevald sedan 4 år och styrelsemedlem sedan 3 år.

Mina främsta styrkor är

Jag brinner för det jag gör.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Rätt värdering i lönekuvertet och arbetsmiljön.

Rebecca Håkansson

Nominerade till kongressombud 

Emma Söderström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Engagerad och intresserad av fackliga frågor såsom arbetsmiljön, löneutveckling och kompetensförsörjning.

Mina viktigaste frågor är

Att varje arbetsplats i kommunen har en förtroendevald / skyddsombud som ges möjlighet att utföra sitt uppdrag. Löneutveckling och kompetensförsörjning är viktiga byggstenar för att få en bra arbetsmiljö.
 
Min bakgrund är

Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatrisk vård sedan 2010. Jag har arbetat inom öppenvården, slutenvården och senast i kommunen/socialpsykiatrin.
 
Mina främsta styrkor är

Engagerad, brinner för att göra skillnad och är målmedveten.
  
Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Löneutvecklingen kommer fortsätt att vara en viktig fråga. Arbetsmiljön är en förutsättning för patientsäkerheten och god hälsa för våra medlemmar.

Estrella Morán Espinosa

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Tillsammans med styrelse fortsätta att utveckla det fackliga arbete med kommunernas förtroendevalda.

Mina viktigaste frågor är

Att varje kommun ska ha minst en förtroendevald / skyddsombud. Att arbeta fram avtal om facklig tid både lokal och central för kommunerna. Uppmärksamma skolsjuksköterskors arbetsmiljö ,villkor och lön.

Min bakgrund är

Jag är barnmorska och jobbade i Chile 10 år. Jag kom till Sverige 1985 jobbade som undersköterska sedan läste till sjuksköterska 2002. Jag har varit engagerad i fackliga frågor hela mitt arbetsliv. Just nu sitter jag i styrelse avd. Kalmar Jag är sjuksköterska och arbetar i hemsjukvård i Västerviks kommun .

Mina främsta styrkor är

Min fackliga erfarenhet, ser möjligheterna främst än hinder och målmedvetenhet.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag kan se situationerna från olika perspektiv och framförallt hur dem kan påverka medlemmarna / kollektivet. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Bra arbetsvillkor, lönekarriär och att arbetsgivare ska se lön som ett verktyg för att säkerställa kompetensen i framtiden.

Jorge Hernandez

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill bidra med att göra vårdförbundets medlemmarna synliga i alla möjliga sammanhang inom hälsa- och sjukvården, regioner/kommuner, lärosätten, privat/offentlig sektor och ute i samhället.

Mina viktigaste frågor är

Förstärka legitimerade yrken inom hälsovården (Särskilt Biomedicinsk analytiker), arbeta för att garantera optimala löne- och arbetsvillkor.

Min bakgrund är

Jag är Biomedicinsk analytiker, varit engagerad i fackliga frågor hela mitt yrkesliv, varit förtroendevald och representerat vårdförbundet i olika forum. Som biomedicinsk analytiker har jag läst vidare en magister och en doktor examen.

Mina främsta styrkor är

Tålamod inför olika situationer och att vara väl förbered i förhandling situation. Jag föredrar att argumentera med fakta baserade upplägg så att motparten acceptera vårdförbundets förslag och båda parter kommer till ett resultat som är accepterad och acceptabel.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Det är viktigast för vårdförbundet position, styrka och representativitet att behålla och locka till nya medlemmar. Vi är till för medlemmarna och vi har ett ansvar också att skapa utrymme för engagemang.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att det skapas förutsättningarna för att vårdförbundets alla fyra legitimerade yrkesgrupper får en star position och blir de självklara professioner som naturligt bemannar arbetsplatser inom hälsa- och sjukvården under optimala löne- och arbetsvillkor.

Mari Eklind

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Brinner för fackliga frågor och tycker det är viktigt att var engagerad.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö och lönefrågor.

Min bakgrund är

Började arbeta som USK 1981 efter gymnasiet. Arbetat inom regionen hela tiden med olika saker. Var med på slutet av 80-talet att starta upp förstärkt hemsjukvård i Hultsfreds kommun. Klar ssk 2003 och 2013 blev jag klar med DSK utbildningen, har arbetat i primärvården.

Mina främsta styrkor är

Jag är en god lyssnare, lugn och tålmodig. Skiljer på sak och person.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har varit fackligt engagerad under hela mitt yrkesliv.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsvillkor och lönefrågan.

Pernilla Petersson

Pia Olofsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill fortsätta att att jobba för att ge våra medlemmar bästa möjliga förutsättningar vad gäller arbetsmiljö, karriär och lön.

Mina viktigaste frågor är

Lön, karriär, arbetsmiljö

Min bakgrund är

Leg biomedicinsk analytiker sedan 2009, förtroendevald sedan 4 år och styrelsemedlem sedan 3 år.

Mina främsta styrkor är

Jag brinner för det jag gör.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Rätt värdering i lönekuvertet och arbetsmiljön.

Tora Elfversson Dahlström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har tidigare deltagit och varit aktiv vid Vårdförbundets senaste 2 kongresser. Det är ett stort och roligt ansvar att företräda Vårdförbundets medlemmar i Kalmar län vid vårt högsta beslutande organ.

Mina viktigaste frågor är

Vid kongressen är oerhört många frågor viktiga och kräver mycket tid att sätta sig in i och att höra efter med medlemmarna i Kalmar län vad de tycker och vad de ser är viktigt/viktigast att driva för Vårdförbundets framtida arbete.

Min bakgrund är

Biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi anno-93, vice ordförande i Kalmar län 2014-2016 och därefter avdelningsordförande. Kongressombud 2014 och 2018. Magisterexamen i biomedicin och universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet, fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Jag har de senaste 7 åren jobbat ägnat full tid till Vårdförbundets politik och medlemmars/medlemsgruppers arbetsvillkor, lönevärdering och arbetsmiljö framför allt i region och kommuner, men även delvis i privat och statlig regi. Därtill chefskontakt för chefer och ledare i Kalmar län.

Mina främsta styrkor är

Kunskap och erfarenhet av kongressarbete, alltifrån medlemmars motionshantering till aktivt drivande av medlemmarna i Kalmar läns vilja när det kommer till beslutsfattandet vid själva kongressen. Stor kunskap i Vårdförbundets politik och sakfrågor.

Annat som jag tycker att det är  viktigt att berätta om

För att kongressen ska kunna vara ett högsta beslutande organ med stor demokratisk drivkraft så krävs det att medlemmar får möjlighet och tar möjligheter att framföra förslag och vilja i de beslut som behandlas av kongressen. Därför behöver vi alla fundera igenom vad vi vill att kongressen ska ta upp och besluta och ge kongressombuden i uppgift att driva vår vilja. Håll gärna utkik efter styrelsens motionsverkstäder som annonseras framöver och tveka inte att ta kontakt med ditt kongressombud :)

Jag tror att följande sker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vi kommer att behöva fortsätta driva löne-, professions och arbetsrättsliga frågor för attraktiva och hälsosamma arbetsplatser, som ger möjlighet till en god och säker hälso- och sjukvård och  ett hållbart chef- och ledarskap.

Nominerade till avdelningsvalberedare 

Mathias Johnson