Tänk på detta om du blir förflyttad

Just nu får vi i avdelning Kalmar många frågor kring vad som gäller när många arbetsgivare återigen vill förflytta medarbetare på grund av pandemin. Här kan du läsa vad du behöver tänka på.

Det är inget som hindrar att du gör en personlig överenskommelse med din chef om en tillfällig förflyttning. Tänk bara på att också vara överens om schema och eventuell ersättning för resor eller annan ekonomisk kompensation.

Om du blir ofrivilligt förflyttad

Om arbetsgivaren däremot utifrån sin arbetsledningsrätt vill tvinga dig till en ofrivillig förflyttning, och som du bedömer ligger utanför din arbetsskyldighet, måste du agera snabbt! Kontakta då genast Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420 för att få hjälp. De fördelar sedan vidare ärendet till Kalmar, där vi kommer att kontakta dig för råd och stöd vidare.

OBS! Det är mycket viktigt att du inte på egen hand vägrar utföra arbetet enligt arbetsgivarens anvisningar, eftersom ett sådant agerande kan få allvarliga arbetsrättsliga konsekvenser för dig.    

Läs mer om förflyttning i Frågor och svar om Coronaviruset och ditt arbete.