Anmälan och avsägelse av förtroendeuppdrag i Jönköping

Du som tillhör avdelning Jönköping kan anmäla eller avsäga dig ditt förtroendeuppdrag via nedan formulär.

Din mandatperiod i Avdelning Jönköping sträcker sig till och med 2019-12-31. Ditt uppdrag kommer att anmälas till din arbetsgivare.

Så här går valet till.

Anmälan och avsägelse av förtroendeuppdrag

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.

UPPGIFTER OM ARBETSPLATSEN

UPPGIFTER OM DIG SOM FÖRTROENDEVALD

Orsak till att uppdraget avslutas

Försäkran om valets demokratiska genomförande

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Hantering av personuppgifter