Mer information: Omställningsfond, karensavdrag och sommarinformation

Sök pengar från omställningsfonden i Region Jönköping. Karensdag blev karensavdrag, eller? Förberedelser inför sommaren

Omställningsfonden i Region Jönköping

Region Jönköping betalar årligen in till en omställningsfond men har inte nyttjat den i någon större utsträckning och därför finns nu 10 miljoner kronor kvar som ej har använts.

I korthet kan pengar från denna fond användas till kompetensutveckling, ohälsa och coachning/stödsamtal. Alla verksamheter i regionen kan ansöka pengar från denna fond. Har din arbetsplats/verksamhet informerat om denna möjlighet och har de ansökt om medel därifrån? Om inte så vill jag uppmuntra dig att informera din chef om denna möjlighet. Insatsen ska vara beslutad och godkänd innan 2019-12-31 och en komplett anmälan måste finnas hos omställningsfonden senast 2019-11-29.

Karensavdraget

Från och med 1 januari 2019 försvann karensdagen och ersattes med karensavdrag. Karensavdrag är ett avdrag på 20% som räknas på en genomsnittlig vecka, vilket gör det mer rättvist för framförallt dem som arbetar obekväma arbetstider och varierande längd på arbetsdagar.

Regionens system har inte kunnat hantera det nya karensavdraget utan man har dragit karensdag som tidigare. Enligt regionen kommer ett nytt system att börja användas som kan hantera karensavdragen och de avdrag som blivit felaktiga kommer att återbetalas i april. Hör av er om ni upplever fortsatt problem efter april månad.

Inför Sommaren

För att vi ska kunna få en liten uppfattning om hur arbetsgivaren tänker sig sommaren vill vi att du som förtroendevald på arbetsplatsen meddelar oss hur din avdelning kommer att vara bemannad i sommar. Skicka ett mail till info.jonkoping@vardforbundet.se och ange:

  • Antal personer (av Vårdförbundets fyra yrkesgrupper) jämfört med hur många ni brukar vara
  • Vad och hur drar man ner den kommande sommaren?