Förhandlingar klara - 147 får kompensation av Region Jönköpings län

Efter långa tvisteförhandlingar kring schemaläggning och semester är nu Vårdförbundet överens med Region Jönköpings län om bland annat kompensation för 147 medlemmar som drabbats under pandemin.

Pandemin blottade bristerna

Under våren/sommaren fick Coronapandemin fäste i vårt land så även i Jönköpings län. Pandemin krävde att verksamheter ställde om och anpassades för att möta samhällsbehovet av denna typ av vård, vad som krävs är vi alla väl medvetna om.

I denna stora omställning som gjordes i Region Jönköpings län blev det tydligt att de rutiner som fanns inte var så välfungerande vilket gav negativa effekter som drabbade våra medlemmar. Med anledning av det lämnade Vårdförbundet under sommaren och hösten in tvisteframställningar gällande arbetstidsförläggning och huvudsemestern för ett större antal medlemmar.

Vi har nu glädjen att berätta att vi tillsammans med Region Jönköpings län kommit till en överenskommelse i tvisteförhandlingarna.

Vårdförbundet uppfattning är att överenskommelsen är bra, dels med anledning av att alla personer som Vårdförbundet har förhandlat för blir kompenserade och då arbetsgivaren under förhandlingen på ett tydligt sätt har visat vilja att framöver agera på ett annorlunda och bättre sätt. Vårdförbundet anser att överenskommelsen på sikt gagnar alla medlemmar hos arbetsgivaren då rutinerna för fastställande av arbetstidsförläggning och semester ska omarbetas.

Vilka gäller överenskommelsen för?

Vårdförbundet har under hösten förhandlat med arbetsgivaren gällande arbetstidsförläggningen på IVA, Ryhov under v 19-22 och förläggningen av årets huvudsemester. Det har varit fråga om omfattande förhandlingar som på olika sätt berör sammanlagt 147 personer  (136 gällande arbetstidsförläggning och 11 gällande huvudsemestern, flera återfinns i båda tvisterna).

Överenskommelsen omfattar de som enskilt meddelat oss, Vårdförbundet avdelning Jönköping, att man ville att vi skulle driva deras sak och där vi bedömt att det var möjligt att driva.

Vad innebär överenskommelsen?

  • Arbetsgivaren uttrycker i överenskommelsen att sommarens schemaläggning och semesterhantering har varit mycket påfrestande för medarbetarna.
  • Vårdförbundet uttrycker med överenskommelsen en förståelse för att pandemin har påverkat arbetsgivarens hantering av schema och semester.
  • Överenskommelsen innehåller vidare att Vårdförbundet och arbetsgivaren ska påbörja ett partsgemensamt arbete med att ta fram bättre rutiner för fastställande av arbetstidsförläggning och semester.
  • Parterna ska också inleda förhandlingar för att om möjligt teckna kollektivavtal gällande det som idag är ett arbetsgivarbeslut om faktor 1,3 vid schemaläggning på natten inom intensivvården i länet.
  • Vårdförbundet och Region Jönköpings län kommer att inleda arbetet med att förbättra de rutiner som finns för fastställande av både schema och semestrar. Syftet är att vi ska ta fram rutiner där vi har en samsyn i att regelverken följs så att det inträffade inte upprepas.
  • Därutöver innebär överenskommelsen att den medlem som omfattas av schemaläggningstvisterna får 15.000 kr minus skatt som kompensation  och de medlemmar som omfattas av semestertvisten får 10 extra semesterdagar.
  • Överenskommelsen innebär också att tvisterna är lösta i sin helhet mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren och mellan respektive arbetstagare och arbetsgivaren.

Tack för att du är en av oss - Vårdförbundet gör skillnad!

Iréne Sjövall Sanned

Ordförande, Vårdförbundet avdelning Jönköping