Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se

Vårdförbundet har sagt upp vårt centrala löneavtal, vilket innebär att innan vi har förhandlat färdigt centralt inte vet hur vårt framtida löneavtal ser ut.

Innan vi kan göra något lokalt med våra arbetsgivare i Halland måste det centrala avtalet vara klart.

Vi vet att flera av er berörs direkt då vi har tvingats att avbryta samtal med arbetsgivaren kring lokala avtal som pågått över tid t ex beredskap på PCI och operation och anestesi. Dessa samtal kommer att återupptas när vi har ett nytt centralt avtal.

Lön, arbetstider, arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling stod i fokus när förbundsstyrelsen fattade beslut om att säga upp avtalet, HÖK 16. Yrkandet som den 21 december lämnades över till arbetsgivaren har ett tydligt mål; 2019 är det äntligen dags för barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgen-sjuksköterskor och sjuksköterskor att få jämställda och hälsosamma villkor som både spräcker löneglastaket och som ger möjlighet till ett hållbart yrkes- och privatliv. Vårdförbundet yrkar på jämställda och hälsosamma villkor i välfärdssektorn.

Var vi landar i slutet av mars vet vi ännu inte. Men det vi vet är att det kommer att krävas hårt arbete och en enad front för att nå resultat. Förtroendevalda på alla nivåer har en enormt viktig roll i att bära och förklara våra yrkanden. Det kommer att krävas bearbetning av politiker och beslutsfattare så att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får tryck och mandat från sina medlemmar att gå Vårdförbundet till mötes. Men du som medlem kan också bidra till resultatet. Genom att prata med kollegor, chefer, vänner och bekanta kan vi skapa tryck bakom de yrkanden som nu ligger på bordet.

Vi måste hjälpas åt att mobilisera kraft och stå enade. Ju fler medlemmar desto bättre. Om det är så att vi inte nått ett avtal innan april riskerar vi att komma in i en konflikt som i sin tur kan resultera i strejkåtgärder. Om ni har kollegor som inte är medlemmar i Vårdförbundet, är det nu om någon gång extra viktigt att få med dem. Om man blir medlem i Vårdförbundet efter den 1 februari riskerar man att inte få någon ersättning vid strejkutbrottet. Vi har  en karens på tre månader – d v s om man blir medlem den 1 februari får man inte ta del av strejkkassan eller personligt stöd vid behov under strejken förrän efter den 1 maj. En konfliktåtgärd ska informeras om med två veckors framförhållning – så tidigast i mitten av april kan första konfliktåtgärden aktualiseras.

Så få med era kollegor som inte är medlemmar så fort som möjligt och har du någon fundering eller medskick till styrelsen – tveka inte att höra av er.

Vi kommer från styrelsen försöka planera informationsflödet och möten på bästa sätt – så vill ni ha stöd och hjälp på er arbetsplats och ni saknar en förtroendevald – hör av er.

Med vänlig hälsning

Styrelsen avdelning Halland

 

 

 

Medlemsansökan
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -