Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nyhetsbrev till förtroendevalda

Sommaren närmar sig med stormsteg och vi har under maj månad uppmärksammat barnmorskans- och sjuksköterskans dag genom tv- och tidningsreportage och debattartiklar.

 

Ett stort tack till alla som ställde upp och var med i tv- och tidningsreportaget.
Förutom detta så fick förtroendevalda och medlemmar i Vårdförbundet Svenska ishockeys centralorganisations (SICO) pris för mest värdefulla spelare. Stefan Liv Memorial Trophy säsong 19/20 tillägnas alla sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som arbetar i fronten under den pågående pandemin. Våra professioner gör skillnad!

Det vi ser runt omkring oss är att stora krav ställs på personal i alla nivåer med att rusta för situationen kring covid-19 och det faktum att planeringen som gjordes inte håller överallt för den vardagen som vi befinner oss i. Vi behöver hjälpas åt över gränserna inom SKR-området. Att flytta eller samarbeta över gränserna mellan privat sektor och SKR-området kräver mer frivillighet.
Att använda personal och kompetens på bästa sätt är extra viktigt. Men faktumet att det är bråttom gör att dialog och kommunikation ibland glöms bort. Vi påminner konstant arbetsgivare om vikten att ha tät dialog med dig, då vi hör att ni fortfarande "glöms" bort i detta arbete.


Tips till dig som förtroendevalda kring skyddsarbete i coronatider hittar du här. 

Det senaste som hänt inom privata sektorn är att Vårdförbundet har tackat nej till krislägesavtal och information samt en checklista med "att tänka på för er". Men i Halland är det relativt tyst och endast enskilda medlemmar som hör av sig med allmänna frågor. I Vårdförbundet sker det en omorganisation där den privata delen är en egen del med egna ombudsmän fr o m i vår och vi förtroendevalda i styrelsen som har erfarenhet av att arbeta riktat med er är kallade till ett digitalt möte för att prata framtid. Fortsättning följer med hur det påverkar oss i Halland.

Att inte vara för många på samma plats, hålla avstånd o s v gäller MEN vi i styrelsen har saknat våra mötesplatser med dig som förtroendevald och hoppas du saknar oss med. Vi har märkt att vi behöver få till en plattform där vi möts och pratas vid. Mycket kan ske trots covid-19 och vi har under senaste månaden haft några mötesplatser via Skype och teams och det har fungerat bättre än vi trodde så vi fortsätter planera för flera framöver.

Den interna omorganisationen inom Vårdförbundet de senaste månaderna fortsätter och en nulägesbild som är viktig att veta för dig som förtroendevald är:
• vår administratör Lotta Holmgren slutade 31/3 och frågor kring administration och ekonomi sköts centralt i Vårdförbundet nu. Vi i styrelsen lotsar era frågor vidare.
• vår postlåda på Sperlingsgatan 5 i Halmstad har upphört för inkommande post och har eftersändning till Stockholm året ut. Det innebär att om du vill skicka något direkt oss så scanna hellre in det och maila det eller om du har funderingar vilket som är bästa sättet - ring oss!
• En annan förändring är att vår gemensamma mailbox info.halland@vardforbundet.se hanteras numera av Verksamhetshandläggare i landet så vill du ha kontakt och/eller fråga något om något maila direkt till något av oss i styrelsen eller ring! 

Årsmötet i Halland är planerat till 24 september och utgångsläget var att i år igen ha det på Laxbutiken i Heberg MEN planering pågår och kan förändras utifrån riktlinjen att inte samlas mer än 50 personer i samma lokal gäller idag året ut.
Till årsmötet behöver vi och valberedningen din hjälp med att hitta intresserade i Halland till posterna ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, kongressuppdrag samt 3 till valberedningsuppdrag.
Som ni säkert redan vet så är det naturliga omständigheter kring varför vi sitter i denna situation nu. De som lämnat uppdragen har fått nya arbeten, gått i pension, vilket lett till att vi även internt i styrelsen har fått förändrade uppdrag fram till årsmötet istället för att utlysa fyllnadsval under våren som gått.
Så vi ber er ödmjukt att ta chansen och nominera någon du tycker skulle passa bra i något/några av uppdragen eller varför inte själv prova på ett jättespännande och viktigt uppdrag? 

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Halland
genom Margot Kamruddin, T f ordförande

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -