Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Löneöversyn 2018

Nu är det dags för årets löneprocess om du är anställd inom Regionen eller Kommunen. Är du däremot anställd i privat företag och företaget har någon av våra kollektivavtal genom vårdföretagarna är löneöversynen i Juli om inget annat avtalats.

Löneavtalen som vi har i kollektivavtalen är i stort sätt samma, de privata avtalen är lite mindre omfattande bara. Inför kommande lönesamtal är det viktigt för dig att känna till vårt yrkande till arbetsgivarna från styrelsen avdelning Halland detta år.

Kaxigt men helt adekvata krav.

Eftersom det hela vilar på en lönesättning mellan chef och medarbetare skickar vi med vårt yrkande i löpande text som stöd och påtryckning för dig som individ.

I regionen och i kommunerna har vi startat alla löneöversyner, så nu är det bara att trycka på överallt på varje arbetsplats och i varje samtal. Det är du som medlem som har kraften i dina händer.

Ni som är i en privat anställning – ta kontakt med förtroendevald eller ta kontakt med någon av oss i styrelsen för mer stöd i ”huret ” då vi inte har löneuppstartat där ännu.

Du som chefsmedlem har fått specifika yrkande kring lönekrav, det ska vara tydliga skillnader mellan medarbetare och chef och alla chefer ska ha rätt till karriär och utveckling

Löneöversyn

Vi anser att våra yrken är felvärderade och att våra akademiska yrken ska vara i paritet med liknande yrkesgrupper som inte är kvinnodominerade. Vi kräver att vår lönenivå ska vara i samma nivå som ingenjörernas.

  • Medellönen för barnmorskor är 33 200 kronor och för specialistsjuksköterskor 31 700 kronor. Röntgensjuksköterskor tjänar i genomsnitt 29 800 kronor och legitimerade sjuksköterskor 29 400 kronor. Som jämförelse har civilingenjörer och  kemister medellöner på 42 000 kronor respektive 41 200 kronor.
  • Biomedicinska analytiker har 29 000 kronor i medellön. Som jämförelse har nätverks- och systemtekniker en medellön på 35 800 kronor.

Vi vill se följande åtgärder

  • En lönespridning där de högst  betalda tjänar dubbelt så mycket som de lägst betalda. För att nå dit kan  insatser göras som en femårig insats med en ökning av 5000/månad vid varje löneöversyn och anställd i löneökning om man har 20 år i yrket och/eller är över 45 år. Den sammanpressade lönestrukturen är destruktiv både när det gäller möjligheten att rekrytera och behålla personal i vården.
  • Arbetsgivare som tar ansvar för löneprocessen och använder individuell och differentierad lönesättning.
  • En kraftig ökning av livslönen så att våra medlemmar minst har samma löneutveckling som andra motsvarande      grupper under ett yrkesliv.
  • En specialistutbildning som lönar sig. Rejäla lönelyft efter kompetensutveckling är en självklarhet.
  • Eftersom vårt löneavtal dessutom innefattar arbetstid så vill vi lämna ett hållbart yrkande där detta inkluderas.

Nattarbetstid – veckoarbetstid på 30 timmar. Rotation dag/natt – veckoarbetstid på 32 timmar. Dagtid – veckoarbetstid på 35 timmar, dessutom en generell ökning av allas löner med minst 5000 kr.

Dagtid är 40 timmars vecka, helgfri – vid helgarbete som genererar en lägre veckoarbetstid redan i nuläget som tex 38.25 eller lätthelgsschema allt från 38,25 till 40 timmar regleras med anpassade skillnader vid förändrad arbetstid.

Med detta vill vi också passa på att önska en god fortsättning.

Vi vill också be om ursäkt för att utskicket om hantering av personuppgifter, som skulle enbart till förtroendevalda, gick ut till alla medlemmar.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -