Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se

Vi har nu startat upp alla löneöversyner med Region Halland och alla kommunerna förutom Halmstad och Kungsbacka som är planerade till den senare delen av sommaren.

Du som chef är en viktig hörnpelare tillsammans med förtroendevald på arbetsplatsen. Vi vill att du får samma information som din förtroendevalde på arbetsplatsen. Det är en bra start för att kunna arbeta vidare hos er lokalt.

Du som chef som inte har en förtroendevald på arbetsplatsen eller om du tillsammans med den förtroendevalda vill prata igenom löneavtal, process och lönekriterier – hör av er så kommer vi gärna ut till er.

Vi har med arbetsgivaren centralt velat ha en LOK 19 (lokal överenskommelse) där vi vill ha med bilaga 5 i löneavtalet. Vi har tagit upp nattarbetstiden i kommunerna och haft samtal kring arbetstidsförläggning, schema och jour och beredskap överallt. Vi har pratat om karriärmöjligheterna och vad särskilt yrkesskickliga är. Vi har också pratat om att ni ute i era egna verksamheter ska ha möjlighet till nya samtal med era medarbetare för att säkerställa att man i år pratar om erfarenhet och särskilt yrkesskickliga, men samtidigt få till det så att inte er ”på en del arbetsplatser ”redan tråkiga arbetsmiljö blir ännu sämre.

Arbete med lokala lönekriterier utifrån vårt nya löneavtal behöver påbörjas och detta genom goda dialoger och samtal med den förtroendevalda för att sedan fortsätta arbeta med kriterierna så att det förankras med alla medarbetare.

Vi skickar med lite kring vad särskilt yrkesskickliga kan vara. Nedan punktade exempel som du kan ta med till ditt eget arbete med nya eller utvecklade lönekriterier  i samarbete med er förtroendevalda och arbetsgruppen.

  • Erfarenhet, en längre yrkeserfarenhet
  • Samarbete och bemötande, stor yrkeskunnighet, bidrar till lärande, optimera arbetsflödet och därmed verksamhetens utveckling, ett lärande och pedagogiskt förhållningssätt. Skapar förtroende och arbetar professionellt och coachande i att stärka andras resurser och förmågor.
  • Förtrogenhet, tar sig an vardagliga uppgifter och svårare situationer på ett tryggt och vant sätt. En naturlig ledare och den som alla vänder sig till för råd, stöd och trygghet.
  • Utveckling av verksamheten och kvalitet och säkerhet. Ansvarstagande och drivande. Bidrar till utvecklingsarbeten, riskmedveten och arbetar proaktivt.

Med detta utskick vill vi också passa på att önska er en riktig härlig sommar

Camilla Tellström, ordförande och chefsansvarig i Halland
Margot Kamruddin, vice ordförande och chefsansvarig i Halland

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -