Kunskap är en grundförutsättning för att du som förtroendevald ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats.

Grundutbildningen ger dig kunskap om Vårdförbundet och förutsättningar för att du ska kunna utföra ditt uppdrag och det är därför av största vikt att du går hela utbildningen för att få grunderna i ditt nya uppdrag. 

Den består av dag 1-4, men är delad i fyra heldagar. Vilket innebär att den består av 4 dagar men är delad i dag 1 och sedan dag 2-4 med övernattning. Vi i Halland samarbetar med Skåne och därför är dag 2-4 i Malmö.

Vi ger dig även möjligheten att välja på ett tillfälle, vår eller höst, som är helt  digitalt för alla fyra dagarna.

Facklig grundutbildning dag 1 – 4

Tillfälle 1

Dag 1: Halmstad 27 januari  

Dag 2-4: Internat i Malmö 8-10 februari 

Tillfälle 2

Dag 1: Halmstad 17 februari 

Dag 2-4: Internat i Malmö 1-3 mars 

Tillfälle 3

Dag 1: Halmstad 24 mars 

Dag 2-4: Internat i Malmö 5-7 april 

Tillfälle 4 

Dag 1: Halmstad 27 mars 

Dag 2-4: Internat i Malmö 3-5 maj 

Tillfälle 5  - OBS DIGITALT! 

Dag 1: via Teams 18 maj 

Dag 2: via Teams 19 maj 

Dag 3: via Teams 24 maj 

Dag 4: via Teams 1 juni

Tillfälle 6 

Dag 1: Halmstad 30 augusti  

Dag 2-4: Internat i Malmö 6-8 september

Tillfälle 7 

Dag 1: Halmstad 28 september 

Dag 2-4: Internat i Malmö 4-6 oktober

Tillfälle 8 

Dag 1: Halmstad 19 oktober 

Dag 2-4: Internat i Malmö 8-10 november

Tillfälle 9 - OBS DIGITALT!

Dag 1: via Teams 23 november

Dag 2: via Teams 24 november

Dag 3: via Teams 30 november

Dag 4: via Teams 7 december

Temadagar för förtroendevalda som gått grundutbildningen - fysiska träffar

Arbetsmiljö

Våren - 16 februari 
Hösten - 20 oktober

Inflytande/samverkan 

Våren - 31 mars
Hösten - 17 november

Lön, karriär våren

Våren - 4 maj 
Hösten - 24 november

Utbildningsdag för förtroendevalda i Halland 

Onsdag 9 februari 

Utbildningsinternat för Hallands förtroendevalda

30 november till 1 december (internat) 

HSO utbildningsdagar

Våren - 2 februari, 16 mars och 27 april 
Hösten - 14 september, 10 november och 26 oktober

Utbildning av ombudsmän/anställda för styrelsen och HSO - se datum och tema på vår hemsida - Halland/Förtroendevald/Huvudskyddsombud

Utbildningstillfällen för förtroendevalda/skyddsombud via Huvudskyddsombud, (i varje förvaltning/kommun). Datum för detta ges av varje HSO och återfinns för anmälan i aktivitetsportalen på Vårdförbundets hemsida.

Utbildning skyddsombud 2022 - Ambulans, Diagnostik och Hälsa ADH 

Måndag 7 februari 

Onsdag 11 maj 

Torsdag  15 september

Fredag 11 november

Det kommer mer...

Vi fortsätter med möjlighet att ”prata med ombudsman” även under 2022. Datum och tid är ännu inte klart men vi jobbar på det. 

Program med innehåll, tider, m.m. kommer att finnas 4-6 veckor innan planerad utbildning. Länk till Teamsmöten kommer till dig på e-post ca 1 vecka innan mötet.

Du kan redan nu planera in utbildningsdagarna och förbereda din arbetsgivare på när du behöver vara ledig med lön för ditt fackliga uppdrag.

Anmälan till utbildningarna sker via aktivitetsportalen. 
Det är viktigt att du anmäler dig i tid både till oss och din arbetsgivare.