Kunskap är en grundförutsättning för att du som förtroendevald ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats.

Grundutbildningen ger dig kunskap om Vårdförbundet och förutsättningar för att du ska kunna utföra ditt uppdrag och det är därför av största vikt att du går hela utbildningen för att få grunderna i ditt nya uppdrag. Den består av dag 1-4, men är delad i fyra heldagar.

Från våren 2021 är konceptet ändrat med anledning av Corona. Samtliga dagar är digitala, via Teams. Det är fyra heldagar med en veckas mellanrum. När du anmäler dig är det viktigt att du planerar för att delta alla fyra dagar som hör ihop. 

Digital introduktion dag 1-4 via TEAMS för dig som är ny förtroendevald följande datum. 

Facklig grundutbildning dag 1 - 4

Tillfälle 1

Dag 1  - tisdag 2 februari,

Dag 2 - onsdag 10 februari

Dag 3 - torsdag 18 februari

Dag 4 - tisdag 23 februari

Tillfälle 2

Dag 1 - onsdag 3 mars

Dag 2 - torsdag 11 mars,

Dag 3 - torsdag 18 mars

Dag 4 - tisdag 23 mars

Tillfälle 3

Dag 1 - tisdag 13 april

Dag 2 - torsdag 22 april

Dag 3 - torsdag 29 april

Dag 4 - tisdag 4 maj

Tillfälle 4

Dag 1 - onsdag 12 maj

Dag 2 - torsdag 20 maj

Dag 3 - onsdag 26 maj

Dag 4 -  tisdag 1 juni

Tillfälle 5 

Dag 1 - onsdag 2 juni

Dag 2 - torsdag 3 juni

Dag 3 - torsdag 10 juni

Dag 4 - torsdag 17 juni

Tillfälle 6  

Dag 1 - torsdag 2 september

Dag 2 - onsdag 8 september

Dag 3 - onsdag 15 september 

Dag 4 - torsdag 23 september

Tillfälle 7 

Dag 1 - tisdag 28 september

Dag 2 - onsdag 6 oktober

Dag 3 - onsdag 20 oktober

Dag 4 - torsdag 28 oktober

Tillfälle 8 

Dag 1 - torsdag 11 november

Dag 2 - tisdag 16 november

Dag 3 - onsdag 24 november

Dag 4 - tisdag 30 november


Temautbildningar - för förtroendevalda som gått grundutbildningen

Arbetsmiljö

Våren - tisdag 9 mars och onsdag 10 mars
Hösten - onsdag 29 september och torsdag 30 september

Lön

Våren - tisdag 18 maj och onsdag 19 maj
Hösten - tisdag 26 oktober och onsdag 27 oktober

Arbetsmiljö

Våren - onsdag 14 april och torsdag 15 april
Hösten - onsdag 17 november och torsdag 18 november


Utbildningsdagar för förtroendevalda - Digitalt via Teams

  • Torsdag  25 mars
  • Torsdag 27 maj
  • Onsdag 1 september

Utbildningsinternat för förtroendevalda 

Onsdag 1 december till torsdag 2 december (internat)

Kompetensutbildningstillfällen

Digitala utbildningsdagar för huvudskyddsombud (HSO) 

Våren - 24 februari och 6 maj
Hösten - 16 september och 21 oktober

Utbildningstillfällen för förtroendevalda/skyddsombud via Huvudskyddsombud, i varje förvaltning/kommun.

Hallands sjukhus - Skyddsombudsutbildningsdag 

  • Torsdag 16 september
  • Onsdag 10 november

För övriga förvaltningar/ kommuner ges datum av respektive HSO.

Nytt för 2021 - Digital fikastund för förtroendevalda

Sista måndagen i varje månad kl. 14.30-15.30 ses vi för att tillsammans lyfta stora och små frågor som berör dig och din arbetsplats. Du får möjlighet att prata med avdelningsstyrelsen, förtroendevalda med facklig tid och förtroendevalda på andra arbetsplatser. 

25 januari - 22 februari -  29 mars - 26 april och 31 maj

Planera dina utbildningsdagar

Planera in utbildningsdagarna redan nu och förbered din arbetsgivare på när du behöver vara ledig med lön för ditt fackliga uppdrag. Kom ihåg att anmäla dig i tid, vilket är viktigt både för oss och din arbetsgivare.

Mer information och program kommer att finnas 4-6 veckor innan aktiviteten startar, på samma sida som du gör din anmälan Aktiviteter och utbildningar.

Länk till Teamsmöten kommer till dig via epost cirka en vecka innan mötet.

Varmt välkommen hälsar styrelsen avdelning Halland