Nyhetsbrev december 2016

Snötäckta grenar på ett träd mot vinterhimmel

I väntan på jul och nyår.

Nu är vi inne i december och sedan årsmötet har vi i styrelsen landat och börjat vårt gemensamma arbete. Under verksamhetsplaneringdagarna beslöts en verksamhet som bygger både på gammalt och lite nytt.

Vi kommer fortsätta träffa våra lokala politiker både på frukostmöten och under ett internat till hösten med förtroendevalda. Men vi fick också en tanke från förtroendevalda som handlade om direktkontakter till politikerna från verksamheterna som vi kommer arbeta på.

Vi kommer fortsätta att arbeta med att vi ska synas på tv och i tidningar och höras i radio men även på bloggen och facebook. Vi skulle gärna se att du som medlem skickade in något om din vardag utifrån din profession som vi kan lägga ut på bloggen eller på facebook, gärna med foto – hör av dig.

Vi kommer arbeta extra mycket för att vi ska bli fler medlemmar och möten som arbetsplatsbesök på olika sätt kommer genomföras, som t.ex. guldkantsmöten och riktade möten på yrkesdagarna med extra vinkling till er som arbetar natt.
Möten som after work kommer också genomföras. Våra stora medlemsmöten under vårdförbundsveckan, som bio, kvarstår och årsmötet kommer få en extra guldkant eftersom Vårdförbundet firar 40 år 2017.

Vi fortsätter också vårt arbete med att gå igenom alla våra lokala avtal med samtliga arbetsgivare och vi inleder nu också det stora arbetet som innefattar er medlemmar som arbetar inom kommunerna och inom regionen och hör ihop med vårt nytecknade löneavtal HÖK 16. Löneavtalet innebär att vi nu fått igenom en minskad nattarbetstid för en del av er men också en försäkran om att arbetsgivarens egna beslut om minskad veckoarbetstid inte bara kan försvinna. 
Vi har också säkrat att arbetsgivarna inom SKL också är skyldiga att skapa karriär och utveckling för varje individ och att akademisk specialisttjänst ska finnas och inrymmas inom ramen av anställning. Läs mer på vår webb https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/sa-gor-vi-villkoren-battre/arbetstid/avtalet-med-skl-om-vila-och-aterhamtning/

Även ob ersättningarna höjs och en del andra förändringar genomförs.
Ni som medlemmar ska tidigare ha fått information via utskick från vårdförbundet centralt och undrar ni över något annat tveka inte utan ta kontakt med oss och fråga.

Vi avvaktar fortfarande den centrala tvisten mellan flera medlemmar och regionen som arbetsgivare, där vi anser att vi har rätt till en period semester på minst fyra veckor över sommaren, men där regionen anser att det räcker med som mest tre veckor. Vi återkommer när vi vet mer i frågan.
I regionen har vi vunnit en lokal tvist som rör att om man t.ex. skulle arbetat natt men på grund av utbildning behöver vara på jobbet dagtid inte ska gå miste om varken tid eller obekväm ersättning. Vi har några månader på oss att skicka in krav, så har du råkat ut för detta ta kontakt med oss i frågan.

Nu har löneöversyn påbörjats lite överallt och för att vi ska se till att du som medlem är med på listorna och kommer med i översynen, gå in på hemsidan och ändra dina uppgifter. Detta gäller er alla eftersom löneöversynen har startats eller är på väg att startas bland samtliga arbetsgivare.

Med detta vill vi i styrelsen önska er alla kommande trevliga ledigheter och så småningom en God Jul och ett Gott Nytt År!