Guldkantsmöte

Du som är förtroendevald har möjlighet att ha ett Guldkantsmöte tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats

Medlemsmöte med guldkant

Vårdförbundet avdelning Halland har avsatt pengar för att stimulera förtroendevalda att ordna medlemsaktiviteter.
Att kunna träffas, prata och kanske äta en matbit. Göra något annat tillsammans med arbetskamrater/medlemmar i kombination med facklig information från någon i styrelsen, är ett sätt att stärka den fackliga gemenskapen.

Så här går du tillväga för att hålla ett guldkantsmöte

Instruktion till Dig som förtroendevald om hur Du praktiskt går till väga med användandet av "100-lappen" som är 200 kr/medlem och år.

Du kan tillgodoräkna dig max 100 kronor/medlem vid varje möte.
Kontakta Vårdförbundets kansli minst tre veckor innan för att bjuda in någon i styrelsen och fastställa mötesdatum.
• Kallelse, där ska anges dag, plats och tid
• Deltagarlista, medlemmars namn och personnummer
• Minnesanteckningar, kortfattad sammanställning av frågor som togs upp.

Kallelse, deltagarlista och minnesanteckningar lämnas till styrelseledamot eller avdelningens kansli inom 1 vecka (betalningsvillkor är ofta bara 10 dagar, vi kan inte betala innan vi fått in ovanstående).

Sprid vad ni har gjort

Har ni möjlighet att maila in bilder med tillhörande text, hade det varit givande för andra att läsa om och se det på webben.

Hur gör vi med betalningen?

Alla utlägg ska betalas med faktura.
Uppge referensnummer 413, samt ert eget namn. Ni kan behöva uppge vårt organisationsnummer; 800201-5239

OBS! Max 100 kronor/medlem, om kostnaden per person överstiger 100 kronor måste den överskjutande delen betalas innan fakturan skickas till oss. Ingen alkohol betalas av Vårdförbundet, det får man alltid bekosta själv.

Fakturaadress:
Hör av er till oss så uppger vi vår fakturaadress till bankgirocentralen. OBS! Fakturan ska inte skickas till vårt kansli.

Ha ett trevligt möte tillsammans!
Vårdförbundet avdelning Halland