Guldkantsmöte

Du som är förtroendevald har möjlighet att ha ett Guldkantsmöte tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats

Medlemsmöte med guldkant

Att träffas, prata och kanske äta en matbit eller att göra något annat tillsammans arbetskamrater/medlemmar i kombination med facklig information, är ett sätt att stärka den fackliga gemenskapen. Vårdförbundet avdelning Halland har därför avsatt pengar för att stimulera förtroendevalda att ordna medlemsaktiviteter.

Så här går du tillväga för att hålla ett guldkantsmöte

Instruktion till Dig som förtroendevald om hur Du praktiskt går till väga med användandet av "100-lappen" som är 200 kr/medlem och år (ingen alkohol). Du kan tillgodoräkna dig max 100 kronor/medlem vid varje möte.

  • Kontakta Vårdförbundets kansli minst tre veckor innan för att fastställa mötesdatum
  • Kallelse, där ska anges dag, plats och tid 
  • Deltagarlista, anteckna de medlemmar som deltagit med namn och personnummer
  • Minnesanteckningar, kortfattad sammanställning av frågor som togs upp.
  • Kallelse,  deltagarlista och minnesanteckningar lämnas till styrelseledamot eller avdelningens kansli inom 1 vecka (betalningsvillkor är ofta bara 10 dagar, vi kan inte betala innan vi fått in ovanstående).

Hur gör vi med betalningen?

Alla utlägg ska betalas med faktura (OBS! Max 100 kr/medlem inkl moms, om kostnaden överstiger 100 kr måste den betalas innan fakturan skickas till oss). Uppge referensnummer 413 samt ert eget namn. Ni kan behöva uppge vårt organisationsnummer 802001-5239.

Fakturaadress: Vårdförbundet, 802001-5239 FE54134, Box 4, 737 21 Fagersta.

Det går även bra att e-posta faktura: 8020015239@kollektorinvoice.se. Vårdförbundets faktureringsadress ska vara angiven på fakturan. En faktura per e-post.

OBS! Fakturan ska inte skickas till vårt kansli.

Information om guldkantsmöte i utskriftsvänligt format (pdf)