Erbjudande om karriärcoachning

Från och med idag så erbjuder Vårdförbundet alla medlemmar karriärcoachning och CV-granskning. Vi inför det här medlemserbjudandet för att göra medlemskapet ännu mer attraktivt. Den här typen av tjänster tror vi är ett sätt att locka yngre medlemsgrupper särskilt mycket. Det är viktigt, eftersom vi vet att gruppen 25-49-åringar ofta har en mer ljummen inställning till Vårdförbundet än de som är lite äldre.  

 

Karriärcoachningen kommer att genomföras av Vårdförbundet Direkt där rådgivarna har fått utbildning i detta. Det kommer inte vara något särskilt knappval utan det faller under den ordinarie rådgivningen men Vårdförbundet Direkt har tagit höjd för att de här samtalen i de flesta fall kommer att bli mer tidskrävande (ca 30 min) än de ordinarie.

 

CV-granskningen kommer att gå till så att medlemmen kan skicka in sitt CV och personliga brev via Vårdförbundet Direkts webbformulär. Därefter kan medlemmen förvänta sig återkoppling inom fem dagar.  I ett inledningsskede kommer granskningen att hanteras av kommunikation och medlemsutveckling.

 

Lär mer om erbjudandet och marknadsför det gärna i era kanaler. Det kommer att informeras om erbjudandet i nyhetsbrev och i Vårdfokus.

https://www.vardforbundet.se/medlemskap/dina-formaner-och-rabatter/ta-nasta-steg-i-din-karriar/