Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Margot Kamruddin

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en erfarenhet i från det fackliga uppdraget som sträcker sig några år tillbaks och med det så har jag den stabila grunden som jag tror är viktig att en ordförande har i förändringens tider som pågår nu. Både inom förbundet men även runt omkring oss i samhället. Förutom stabiliteten och tryggheten som jag står för så är det viktigt (om inte viktigast) att ordföranden leder vägen framåt för förbättrade villkorsfrågor och har den drivkraften och orken att göra det och det har jag.

Mina viktigaste frågor är

Det finns flertalet frågor som hör ihop med varandra och det är svårt att jobba för enskilda isolerade frågor, men såklart att hållbart yrkesliv (arbetsmiljö), lön och andra villkorsfrågor och slutligen professionsfrågorna är det som är det viktigaste för medlemmarna och därmed även för mig och min styrka finns i arbetsmiljödelarna efter många års skyddsombudserfarenhet på lokal avdelningsnivå, som huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud.

Min bakgrund är

Min bakgrund är ett yrkesliv inom vården i Halland och framför allt Halmstad. Startade som undersköterska/skötare på 90-talet och läste vidare till sjuksköterska och var klar 2001. Har sedan dess funnits i Region Hallands värld och arbetat som sjuksköterska på medicinkliniken på Hallands sjukhus Halmstad. En akutavdelning som ständigt förändrade inriktning, vilket passade mig mycket bra. Nyfiken och intresserad av förändringsarbeten och att påverka är grunden i varför jag trivdes och även lät mig väljas till förtroendevald/skyddsombud. Har varit engagerad inom detta på olika nivåer i organisationerna beroende på vilket fackligt uppdrag jag haft. Styrelseledamot sedan 2010 och suttit med i några styrelser sedan dess. Fackligt uppdrag på heltid sedan tiden som vice ordförande under ca 8 år och sedan 2020 ordförande. Förutom bakgrunden i yrkeslivet så är jag en kvinna, mitt i livet, som har två fötter på jorden. Mamma till 3 barn, varav 2 är utflugna och sambos och den tredje börjar gymnasiet till hösten. Hustru och sambo med samma man sedan 30 år och är bosatta i Halmstad.

Mina främsta styrkor är

Inlyssnande, har förmåga att ringa in "problemet" och hitta lösningsförslag i olika sammanhang. Med min breda bakgrund har jag erfarenhet i att ha varit med om mycket och alla situationer är unika på sitt sätt. Med de olika uppdragen som jag haft har jag lärt mig att lyssna in fakta innan jag fattar beslut.  Jag har haft förmånen att träffa medlemmar på olika arenor - inom region, kommun och privat sektor, men även studenter och chefer. Förutom det så träffar jag arbetsgivare på olika nivåer och politiker. Här hittar man min styrka i att kunna vara uppdaterad och ha verklighetsbaserade exempel till hands och förklara saker, men framför allt att lyssna in det som sägs och möta det i ett medlemstänk. Jag är snabbare i besluten i dag än vad jag var i starten och det grundar jag i erfarenheten, men även i att inte vara rädd för att prova nya saker och hellre backa om det visar sig vara fel väg eller något inte fungerar. Medlemsfokuset är alltid nummer ett, det är i mötena som jag har min främsta styrka att kunna lyssna in och få grunden till det vi ska jobba framåt för. Min styrka i mitt tänk är att jag är en facklig ledare i ett team tillsammans och det är tillsammans som vi är starka.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag gillar att se andra växa och utvecklas och är gärna mentor och kontaktperson/bollplank. Det är min största styrka och jag gillar att vara tillsammans i en grupp, men om det inte inte händer något kan jag vara otålig och rastlös och är inte rädd för att ta tag i saker själv. Jag är även nominerad till kongressombud och ser det som ett uppdrag som hör ihop med ordförandeskapet. Kongressen är vårt viktigaste forum och där medlemsfokus är på topp och framtidsfrågorna likaså.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag ser att cirkeln går runt och det är samma frågor, lön, arbetsmiljö och arbetsvillkor, som är viktiga för medlemmarna. Frågorna ställs, med de förändringar som sker i samhället, olika högt upp på listan över vad som är viktigt.. Hållbart yrkesliv är allt viktigare då fler inte orkar vara kvar i våra yrken. För att få till det behövs det att titta på innehållet i arbetet och hur arbetet utförs och av vem. Det som syns idag är att vi urholkar kvaliteten och ersätter med de som inte har utbildning/kompetens och var är vi med detta om 5 år? Vidare är lönefrågan allt viktigare - livslön för medlemmarna! Jag tror och hoppas att om 5 år har vi kommit ännu längre med denna fråga och arbetsgivaren har förstått att de inte har råd att förlora våra medlemmar utan måste satsa. En tredje del som får avrunda detta är att våra medlemmar är alla delar i ett sammanhang och både Vårdförbundet som förbund och arbetsgivare/samhälle behöver öppna upp gränserna för nytänkande för att få ut maximalt i en förändring av vården till en mer personcentrerad nära vård. Våra medlemmar är experterna som ska vara med i detta viktiga förändringsarbete och sy ihop gränserna mellan region, kommun och privat/stat.

Nominerade till vice avdelningsordförande

Mikael Apelquist

Nominerade till styrelseledamot

Anna-Karin Liljedahl

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Därför att jag efter att ha varit med i styrelsen i några år fortfarande tycker att det här förtroendeuppdraget är helt fantastiskt roligt, spännande och lärorikt. Att få vara med och påverka vårdens olika forum i Halland. Att få möta och hjälpa medlemmar men också de som ännu inte är medlemmar. Att vara en av de som utbildar nya förtroendevalda/skyddsombud.

Mina viktigaste frågor är

Jag brinner för frågor som rör allas lika värd och en jämlik hälsa för alla. jag tror också att vi kommer längre med en bra dialog och samverkan med arbetsgivarna än att "kriga" om minsta lilla. När det gäller våra villkor finns det fortsatt mycket att arbeta för speciellt vad gäller att vi ska värderas rätt, dvs högre löner, bättre arbetstider och en arbetsmiljö som gör att vi orkar arbeta ett helt arbetsliv. Jag tror att en av de viktigaste sätten att öka medlemsvärdet är att vi har förtroendevalda ute på arbetsplatserna .

Min bakgrund är

Jag heter Anna-Karin Liljedahl är leg. sjuksköterska född och uppvuxen i Älvsbyn Norrbotten, flyttade till västkusten för ca 30 år sedan. Min arbetsgivare är Halmstad kommun där jag arbetat i hemsjukvården i många år. min fackliga historia är lång eftersom jag varit förtroendevald på min arbetsplats i stort sett under hela mitt yrkesverksamma liv där den stora drivkraften varit min önskan att engagera mig och påverka för mig och mina arbetskamraters skull. Har sedan ett antal år ett huvudskyddsombudsuppdrag i kommunen samtidigt med mitt styrelseuppdrag i Vårdförbundet. På fritiden är det hästarna som jag lägger tiden mest på.

Mina främsta styrkor är

Mina främsta styrkor är att jag inte ger upp, att jag alltid försöker hitta lösningar på problem och är positiv och gillar lagarbete, tillsammans är vi starka.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är även nominerad till kongressombud det är ett viktigt uppdrag att företräda Hallands medlemmar på Vårdförbundets kongress om närmast kommer att hållas 2022 på våren.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Om fem år tror jag att Vårdförbundets politik och vårt påverkansarbete har nått fram till att vården börjar ha ställt om till en mer personcentrerad vård och att värderingen av våra yrken vad gäller rätt lön och en god arbetsmiljö närmar sig mål.

Branko Banovic

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är en ung och driven man som är trygg i mitt nuvarande uppdrag som styrelseledamot i Vårdförbundet Avd. Halland. Erfarenheterna jag har samlat vill jag nu förmedla vidare till nästkommande generation förtroendevalda och medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Det finns tre frågor som jag anser är jätteviktiga för medlemmarna i Vårdförbundet. Den första är lön och personalpolitik. Möjligheten till att göra lönekarriär är kanske den viktigaste frågan för våra medlemmar.

Den andra är frågan som jag anser är viktig är en långsiktig och hållbar arbetsmiljö.

Den tredje och sista punkten som jag anser är av akut behov av hjälp är rätten till vila och återhämtning samt en hållbar kompetensförsörjning. Visst är de här frågorna viktiga hela tiden och vilket år som helst, men om pandemin har lyckats belysa någonting för svenska folket så är det just hur undernärd den svenska sjukvården är och har varit det under en lång period. Semestrar skjuts upp eller så lockar arbetsgivaren våra medlemmar till att jobba under sin semesterperiod för relativt lite pengar i gengäld. Personal flyr arbetsplatser och arbetsgivaren rekryterar bemanningsföretag istället för att se över varför personalen lämnar arbetsplatsen.

Många av våra kollegor går ner i arbetstid därför att kroppen inte orkar med de stressiga och påfrestande yrken vi har. I många år har våra medlemmar känt att man ger så mycket men får relativt lite tillbaka. Samhället befinner sig i en situation där unga människor väljer bort vårdyrkena från sina framtidsplaner när de skall utbilda sig därför att arbetsvillkoren inte är attraktiva. Detta vill jag ändra på.

Min bakgrund är

Jag är en biomedicinsk analytiker med cirka åtta års erfarenhet. Jag har arbetat aktivt med fackliga frågor på min arbetsplats som förtroendevald. Under mitt yrkesliv har fackliga frågor intresserat mig och då jag inte var en facklig förtroendevald så var jag en engagerad medlem.

Hösten 2019 röstades in av medlemmarna och blev en del av Vårdförbundet Avd. Hallands styrelse. I mitt uppdrag har jag samlat erfarenhet och kunskap inom många områden som till exempel legitimationsfrågor, arbetsrätt, arbetsmiljö och utbildning för att hjälpa våra medlemmar.

Mina främsta styrkor är

Jag har en drivkraft och kampanda i mig som jag har byggt upp under många år i min uppväxt. Det finns en facklig tradition i familjen som har givit ett stort intresse för sådana frågor och utmaningar.

Serviceanda är någonting jag tycker är en styrka hos mig då jag försöker vara tillgänglig och behjälplig både för medlemmarna och kollegor inom vårt fackförbund.

Jag är en van förhandlare och gör mitt bästa för att våra medlemmar skall känna att deras röst görs hörd hos arbetsgivaren.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Att bemöta och hjälpa människor är en stor drivkraft för mig som person. Jag anser att det är en väldigt viktig arbetsuppgift för styrelsen att vara lyhörd och synlig för våra medlemmar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag hoppas att många av problemen vi har idag kommer lösas med ett ökat fackligt inflytande på våra arbetsplatser i samarbete med arbetsgivaren. Det är viktigt att styrelsen arbetar nära medlemmarna och att de förtroendevalda får det stöd de behöver.

Jag vet att vi i Vårdförbundet kommer om fem år fortfarande driva medlemmarnas intressen och kämpa för bättre villkor, löner och arbetsmiljö.

Caroline Larsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag beskrivs som en driven, nyfiken och positiv person. Relationsskapande och ledarskap är en viktig del och jag har under många år arbetat med att driva processer framåt i verksamheten. Som styrelseledamot tror jag detta är kriterier som skulle vara en tillgång.

Mina viktigaste frågor är

Mina viktigaste frågor inom Vårdförbundet är lön och möjlighet till vidareutbildning. Våra löner är för låga gentemot den viktiga samhällsfunktion som vi har. Det är dags att detta börja synas i våra lönekuvert. Vidareutbildning och specialistkunskap är en viktig del som vi alla borde få ha möjlighet till. Med kompetensökning ökar även kvalitén på vården som vi bedriver.

Min bakgrund är

Jag blev färdig sjuksköterska 2008. Startade min karriär inom Rättspsykiatrin i Malmö. Vidareutbildade mig till psykiatrisjuksköterska år 2010. Flyttade tillbaka till mina hemtrakter år 2013 och arbetar sedan dess inom Vuxenpsykiatriska Öppenvården i Region Halland. Jag har varit förtroendevald i 2 år och sitter även med i samverkan Öppenvård.

Mina främsta styrkor är

Jag är en driven, positiv, nyfiken och strukturerad person. Att vara tydlig, ha en god kommunikation med fokus på relationsfrämjande insatser är viktigt för mig. När jag tar mig an arbetsuppgifter är jag fokuserad på att slutföra dem på bästa sätt.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag trivs som bäst när jag får vara med min familj. Friskvård och träning är en viktig del av min fritid, där jag arbetar som instruktör inom Les Mills Bodypump. Hem- & trädgårdsliv har även blivit en viktig del på senare år.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Fortsatt löneutveckling & kompetensförsörjning.

 

 

(Emelie Andersson) - kandidatur återtagen

Juliska Tot-Wikström

Lena Seppä

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Tycker det är viktigt med en god arbetsmiljö, att kunna bidra med erfarenhet och kunskap. Och kunna driva frågor via ett starkt vårdförbund med många medlemmar inom olika grenar.

Mina viktigaste frågor är

Att alla ges möjlighet att klara av att jobba ett helt yrkesliv och få en god löneutveckling.

Min bakgrund är

Är ögonsjuksköterska, jobbar nu nu som synpedagog med re-/habilitering på syncentralen.

Mina främsta styrkor är

Uthållig, lite envis och nyfiken på att lära mig nya saker och träffa människor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Gillar att cykla, pyssla i trädgården och sjunga i kör.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Bra arbetsmiljö som ger möjlighet till en god löneutveckling.

Marie Claesson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag är engagerad i Vårdförbundet och vill verka för våra medlemmar. Jag är driven, lojal samt uthållig och strategisk. Det ska löna sig att vara medlem och det hoppas jag att jag kan bidra med.

Mina viktigaste frågor är

Att vi orkar ett helt yrkesliv. Samt att vi har en löneutveckling hela livet i en arbetsmiljö vi trivs i samt inte blir sjuka av. Att vår kompetens samt erfarenhet är något att vårda och att vi inte är utbytbara hur som helst.

Min bakgrund är

Legitimerad psykiatrisjuksköterska sedan 1994. Vidareutbildad inom allmän hälso och sjukvård 1997. Gjort allt inom psykiatrin som sjuksköterska förutom arbeta inom Rättspsykiatrin.  Även gjort lite annat, vanlig somatisk akutsjukvård bland annat.  Haft fackliga uppdrag sedan 2003, mesta delen av tiden i avdelning Västmanland. I september 2020 blev jag invald här i Halland och det är jag väldigt glad över.

Mina främsta styrkor är

Jag är driven, engagerad samt genuint intresserad av det fackliga uppdraget. Har nu lång erfarenhet samt kompetens inom olika delar som berör våra medlemmar. Jag vågar stå upp för mina åsikter men är prestigelös, viktigast det blir bra för dom jag är där för;  Medlemmarna.

Jag är strategisk och kan se saker från flera håll och vrida vända på argument etc. Viktigt kunna skapa ett bra klimat där vi kommer framåt och det inte låser sig. Försöker ha i skallen att vi sak möta alla människor där dom är utan en att tycka så mycket. Vara påläst  och även våga be om hjälp av andra är viktigt för mig.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Bott här i Halmstad sedan november 2019 och jag stortrivs. Älskar att bad och cykla samt vara både ensam samt med alla vänner.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att alla ser ett värde i medlemskapet samt att det ska löna sig. Ett förbund som ÄR sina medlemmar! Ha en tydlig kurs med fokus på villkorsfrågorna samt arbetsmiljön och fortsätta vara en stark aktör ute på arbetsmarknaden.

Ylva Palmgren

Nominerade till kongressombud

(Anna de Pedis) - kandidatur återtagen

Anna-Karin Liljedahl

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Därför att jag efter att ha varit med i styrelsen i några år fortfarande tycker att det här förtroendeuppdraget är helt fantastiskt roligt, spännande och lärorikt. Att få vara med och påverka vårdens olika forum i Halland. Att få möta och hjälpa medlemmar men också de som ännu inte är medlemmar. Att vara en av de som utbildar nya förtroendevalda/skyddsombud.

Mina viktigaste frågor är

Jag brinner för frågor som rör allas lika värd och en jämlik hälsa för alla. jag tror också att vi kommer längre med en bra dialog och samverkan med arbetsgivarna än att "kriga" om minsta lilla. När det gäller våra villkor finns det fortsatt mycket att arbeta för speciellt vad gäller att vi ska värderas rätt, dvs högre löner, bättre arbetstider och en arbetsmiljö som gör att vi orkar arbeta ett helt arbetsliv. Jag tror att en av de viktigaste sätten att öka medlemsvärdet är att vi har förtroendevalda ute på arbetsplatserna .

Min bakgrund är

Jag heter Anna-Karin Liljedahl är leg. sjuksköterska född och uppvuxen i Älvsbyn Norrbotten, flyttade till västkusten för ca 30 år sedan. Min arbetsgivare är Halmstad kommun där jag arbetat i hemsjukvården i många år. min fackliga historia är lång eftersom jag varit förtroendevald på min arbetsplats i stort sett under hela mitt yrkesverksamma liv där den stora drivkraften varit min önskan att engagera mig och påverka för mig och mina arbetskamraters skull. Har sedan ett antal år ett huvudskyddsombudsuppdrag i kommunen samtidigt med mitt styrelseuppdrag i Vårdförbundet. På fritiden är det hästarna som jag lägger tiden mest på.

Mina främsta styrkor är

Mina främsta styrkor är att jag inte ger upp, att jag alltid försöker hitta lösningar på problem och är positiv och gillar lagarbete, tillsammans är vi starka.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är även nominerad till kongressombud det är ett viktigt uppdrag att företräda Hallands medlemmar på Vårdförbundets kongress om närmast kommer att hållas 2022 på våren.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Om fem år tror jag att Vårdförbundets politik och vårt påverkansarbete har nått fram till att vården börjar ha ställt om till en mer personcentrerad vård och att värderingen av våra yrken vad gäller rätt lön och en god arbetsmiljö närmar sig mål.

Branko Banovic

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är en ung och driven man som är trygg i mitt nuvarande uppdrag som styrelseledamot i Vårdförbundet Avd. Halland. Erfarenheterna jag har samlat vill jag nu förmedla vidare till nästkommande generation förtroendevalda och medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Det finns tre frågor som jag anser är jätteviktiga för medlemmarna i Vårdförbundet. Den första är lön och personalpolitik. Möjligheten till att göra lönekarriär är kanske den viktigaste frågan för våra medlemmar.

Den andra är frågan som jag anser är viktig är en långsiktig och hållbar arbetsmiljö.

Den tredje och sista punkten som jag anser är av akut behov av hjälp är rätten till vila och återhämtning samt en hållbar kompetensförsörjning. Visst är de här frågorna viktiga hela tiden och vilket år som helst, men om pandemin har lyckats belysa någonting för svenska folket så är det just hur undernärd den svenska sjukvården är och har varit det under en lång period. Semestrar skjuts upp eller så lockar arbetsgivaren våra medlemmar till att jobba under sin semesterperiod för relativt lite pengar i gengäld. Personal flyr arbetsplatser och arbetsgivaren rekryterar bemanningsföretag istället för att se över varför personalen lämnar arbetsplatsen.

Många av våra kollegor går ner i arbetstid därför att kroppen inte orkar med de stressiga och påfrestande yrken vi har. I många år har våra medlemmar känt att man ger så mycket men får relativt lite tillbaka. Samhället befinner sig i en situation där unga människor väljer bort vårdyrkena från sina framtidsplaner när de skall utbilda sig därför att arbetsvillkoren inte är attraktiva. Detta vill jag ändra på.

Min bakgrund är

Jag är en biomedicinsk analytiker med cirka åtta års erfarenhet. Jag har arbetat aktivt med fackliga frågor på min arbetsplats som förtroendevald. Under mitt yrkesliv har fackliga frågor intresserat mig och då jag inte var en facklig förtroendevald så var jag en engagerad medlem.

Hösten 2019 röstades in av medlemmarna och blev en del av Vårdförbundet Avd. Hallands styrelse. I mitt uppdrag har jag samlat erfarenhet och kunskap inom många områden som till exempel legitimationsfrågor, arbetsrätt, arbetsmiljö och utbildning för att hjälpa våra medlemmar.

Mina främsta styrkor är

Jag har en drivkraft och kampanda i mig som jag har byggt upp under många år i min uppväxt. Det finns en facklig tradition i familjen som har givit ett stort intresse för sådana frågor och utmaningar.

Serviceanda är någonting jag tycker är en styrka hos mig då jag försöker vara tillgänglig och behjälplig både för medlemmarna och kollegor inom vårt fackförbund.

Jag är en van förhandlare och gör mitt bästa för att våra medlemmar skall känna att deras röst görs hörd hos arbetsgivaren.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Att bemöta och hjälpa människor är en stor drivkraft för mig som person. Jag anser att det är en väldigt viktig arbetsuppgift för styrelsen att vara lyhörd och synlig för våra medlemmar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag hoppas att många av problemen vi har idag kommer lösas med ett ökat fackligt inflytande på våra arbetsplatser i samarbete med arbetsgivaren. Det är viktigt att styrelsen arbetar nära medlemmarna och att de förtroendevalda får det stöd de behöver.

Jag vet att vi i Vårdförbundet kommer om fem år fortfarande driva medlemmarnas intressen och kämpa för bättre villkor, löner och arbetsmiljö.

Juliska Tot-Wikström

Margot Kamruddin

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en erfarenhet i från det fackliga uppdraget som sträcker sig några år tillbaks och med det så har jag den stabila grunden som jag tror är viktig att en ordförande har i förändringens tider som pågår nu. Både inom förbundet men även runt omkring oss i samhället. Förutom stabiliteten och tryggheten som jag står för så är det viktigt (om inte viktigast) att ordföranden leder vägen framåt för förbättrade villkorsfrågor och har den drivkraften och orken att göra det och det har jag.

Mina viktigaste frågor är

Det finns flertalet frågor som hör ihop med varandra och det är svårt att jobba för enskilda isolerade frågor, men såklart att hållbart yrkesliv (arbetsmiljö), lön och andra villkorsfrågor och slutligen professionsfrågorna är det som är det viktigaste för medlemmarna och därmed även för mig och min styrka finns i arbetsmiljödelarna efter många års skyddsombudserfarenhet på lokal avdelningsnivå, som huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud.

Min bakgrund är

Min bakgrund är ett yrkesliv inom vården i Halland och framför allt Halmstad. Startade som undersköterska/skötare på 90-talet och läste vidare till sjuksköterska och var klar 2001. Har sedan dess funnits i Region Hallands värld och arbetat som sjuksköterska på medicinkliniken på Hallands sjukhus Halmstad. En akutavdelning som ständigt förändrade inriktning, vilket passade mig mycket bra. Nyfiken och intresserad av förändringsarbeten och att påverka är grunden i varför jag trivdes och även lät mig väljas till förtroendevald/skyddsombud. Har varit engagerad inom detta på olika nivåer i organisationerna beroende på vilket fackligt uppdrag jag haft. Styrelseledamot sedan 2010 och suttit med i några styrelser sedan dess. Fackligt uppdrag på heltid sedan tiden som vice ordförande under ca 8 år och sedan 2020 ordförande. Förutom bakgrunden i yrkeslivet så är jag en kvinna, mitt i livet, som har två fötter på jorden. Mamma till 3 barn, varav 2 är utflugna och sambos och den tredje börjar gymnasiet till hösten. Hustru och sambo med samma man sedan 30 år och är bosatta i Halmstad.

Mina främsta styrkor är

Inlyssnande, har förmåga att ringa in "problemet" och hitta lösningsförslag i olika sammanhang. Med min breda bakgrund har jag erfarenhet i att ha varit med om mycket och alla situationer är unika på sitt sätt. Med de olika uppdragen som jag haft har jag lärt mig att lyssna in fakta innan jag fattar beslut.  Jag har haft förmånen att träffa medlemmar på olika arenor - inom region, kommun och privat sektor, men även studenter och chefer. Förutom det så träffar jag arbetsgivare på olika nivåer och politiker. Här hittar man min styrka i att kunna vara uppdaterad och ha verklighetsbaserade exempel till hands och förklara saker, men framför allt att lyssna in det som sägs och möta det i ett medlemstänk. Jag är snabbare i besluten i dag än vad jag var i starten och det grundar jag i erfarenheten, men även i att inte vara rädd för att prova nya saker och hellre backa om det visar sig vara fel väg eller något inte fungerar. Medlemsfokuset är alltid nummer ett, det är i mötena som jag har min främsta styrka att kunna lyssna in och få grunden till det vi ska jobba framåt för. Min styrka i mitt tänk är att jag är en facklig ledare i ett team tillsammans och det är tillsammans som vi är starka.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag gillar att se andra växa och utvecklas och är gärna mentor och kontaktperson/bollplank. Det är min största styrka och jag gillar att vara tillsammans i en grupp, men om det inte inte händer något kan jag vara otålig och rastlös och är inte rädd för att ta tag i saker själv. Jag är även nominerad till kongressombud och ser det som ett uppdrag som hör ihop med ordförandeskapet. Kongressen är vårt viktigaste forum och där medlemsfokus är på topp och framtidsfrågorna likaså.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag ser att cirkeln går runt och det är samma frågor, lön, arbetsmiljö och arbetsvillkor, som är viktiga för medlemmarna. Frågorna ställs, med de förändringar som sker i samhället, olika högt upp på listan över vad som är viktigt.. Hållbart yrkesliv är allt viktigare då fler inte orkar vara kvar i våra yrken. För att få till det behövs det att titta på innehållet i arbetet och hur arbetet utförs och av vem. Det som syns idag är att vi urholkar kvaliteten och ersätter med de som inte har utbildning/kompetens och var är vi med detta om 5 år? Vidare är lönefrågan allt viktigare - livslön för medlemmarna! Jag tror och hoppas att om 5 år har vi kommit ännu längre med denna fråga och arbetsgivaren har förstått att de inte har råd att förlora våra medlemmar utan måste satsa. En tredje del som får avrunda detta är att våra medlemmar är alla delar i ett sammanhang och både Vårdförbundet som förbund och arbetsgivare/samhälle behöver öppna upp gränserna för nytänkande för att få ut maximalt i en förändring av vården till en mer personcentrerad nära vård. Våra medlemmar är experterna som ska vara med i detta viktiga förändringsarbete och sy ihop gränserna mellan region, kommun och privat/stat.

Marie Claesson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag är engagerad i Vårdförbundet och vill verka för våra medlemmar. Jag är driven, lojal samt uthållig och strategisk. Det ska löna sig att vara medlem och det hoppas jag att jag kan bidra med.

Mina viktigaste frågor är

Att vi orkar ett helt yrkesliv. Samt att vi har en löneutveckling hela livet i en arbetsmiljö vi trivs i samt inte blir sjuka av. Att vår kompetens samt erfarenhet är något att vårda och att vi inte är utbytbara hur som helst.

Min bakgrund är

Legitimerad psykiatrisjuksköterska sedan 1994. Vidareutbildad inom allmän hälso och sjukvård 1997. Gjort allt inom psykiatrin som sjuksköterska förutom arbeta inom Rättspsykiatrin.  Även gjort lite annat, vanlig somatisk akutsjukvård bland annat.  Haft fackliga uppdrag sedan 2003, mesta delen av tiden i avdelning Västmanland. I september 2020 blev jag invald här i Halland och det är jag väldigt glad över.

Mina främsta styrkor är

Jag är driven, engagerad samt genuint intresserad av det fackliga uppdraget. Har nu lång erfarenhet samt kompetens inom olika delar som berör våra medlemmar. Jag vågar stå upp för mina åsikter men är prestigelös, viktigast det blir bra för dom jag är där för;  Medlemmarna.

Jag är strategisk och kan se saker från flera håll och vrida vända på argument etc. Viktigt kunna skapa ett bra klimat där vi kommer framåt och det inte låser sig. Försöker ha i skallen att vi sak möta alla människor där dom är utan en att tycka så mycket. Vara påläst  och även våga be om hjälp av andra är viktigt för mig.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Bott här i Halmstad sedan november 2019 och jag stortrivs. Älskar att bad och cykla samt vara både ensam samt med alla vänner.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att alla ser ett värde i medlemskapet samt att det ska löna sig. Ett förbund som ÄR sina medlemmar! Ha en tydlig kurs med fokus på villkorsfrågorna samt arbetsmiljön och fortsätta vara en stark aktör ute på arbetsmarknaden.

Mikael Apelquist

Ylva Palmgren

Nominerade till avdelningsvalberedare