Det är dags att välja förtroendevald på arbetsplatsen

Som fackligt förtroendevald kan du göra stora insatser för dig och dina arbetskamrater. Tillsammans har ni möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor, yrket och vårdens utveckling.

Varför engagera sig fackligt?

Jo, därför att vi tycker det är viktigt med en arbetsplats där alla mår bra. Det är medlemmarna som är Vårdförbundet och tillsammans formar verksamheten.
 
Som förtroendevald på arbetsplatsen i Vårdförbundet är du också skyddsombud.

På många arbetsplatser har medlemmarna valt en kollega som förtroendevald, men det finns också arbetsplatser utan förtroendevald. Risken är då stor att man missar viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från Vårdförbundet.

Den 31 december 2019 går mandatperioden ut för alla förtroendevalda på arbetsplatsen i avdelning Halland, vilket innebär att nyval och omval ska vara genomförda i god tid innan detta datum. Mandatperioden är 2020-01-01—2021-12-31.

Information om val av förtroendevald på arbetsplats

Information om val av huvudskyddsombud