Aktuellt i Halland kring sommarsemestrarna

Här kan du hitta aktuell information om vad som gäller för din sommarsemester och Vårdförbundets arbete med detta i rådande pandemi.

Semesterplanering är ett ständigt återkommande sommarproblem i och med bristen på Vårdförbundets professioner. Semesterlagen och kollektivavtal gäller även under en pandemi och arbetsgivaren är skyldig att lägga ut semester under semesteråret i enlighet med de regler som gäller. Arbetsgivarna har sedan februari känt till att vi har en pandemi och borde ha startat semesterplaneringen för länge sedan sen. 

Regionerna behöver allt oftare förhandla om avsteg från de lagar och överenskommelser som gäller för sommarsemesterns förläggning.

I samband med lokal samverkan och förhandlingar driver Vårdförbundet alltid att medlemmarna behöver vila och återhämtning - därför ska huvudsemestern i första hand förläggas under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Vi menar också att semestern ska utgöra 4 sammanhängande veckor under juni-augusti.

Status i avdelning Halland

Region Halland

Inga förhandlingar pågår just nu men vi har haft dialog i Region Halland på samverkansmöten kring semesterfrågan. Vi har fått frågan att skriva avtal men beslutat att inte komma överens om att göra undantag från 4 veckors sammanhängande semester under juni, juli, augusti. Vårdförbundet tar avstånd från den planeringen som görs där den inte uppfyller detta och representerar våra medlemmars rätt att få semester.

De medlemmar som önskat och fått beviljade semestrar och som nu förändras och inte uppfyller dessa krav kan höra av sig till lokalavdelningen genom sin förtroendevalda på arbetsplatsen så tar vi de förhandlingar som blir aktuella. Om det inte finns förtroendevald på arbetsplatsen så kontakta huvudskyddsombudet på förvaltningen eller hör av er direkt till lokala avdelningen

Region Halland har gått ut med erbjudande för särskilda ersättningar av dels enstaka dagar och för Hallands sjukhus även juniperioden som innebär v.25-27 samt v.36.

Kommuner och privata arbetsgivare

Just nu pågår inga förhandlingar eller dialoger med kommuner eller privata arbetsgivare om att man inte får ut sina 4 veckors semester.

Halmstad och Kungsbacka kommun har extra ersättning för extra pass under sommarperioden. För information om de övriga kommunerna – ta kontakt med närmaste chef där du arbetar för detaljerna i dessa.

Så tycker Vårdförbundet om arbetsgivarnas "sommarbonusar"

Vårdförbundets ställningstagande kring de särskilda/extra ersättningarna är att de är arbetsgivarens ensidiga erbjudanden och vi arbetar för att våra medlemmar ska få ut sin lagstadgade rättighet med 4 veckors sammanhängande semesterledighet under sommarmånaderna. Om du som enskild medarbetare själv väljer att komma överens med din arbetsgivare kring detta så är det självklart upp till var och en, men inget vi arbetar för som förbund.

Läs mer: Sommarsemester: vilka regler gäller och hur kan Vårdförbundet och jag själv påverka?