Aktiviteter v 4

Januariaktiviteter denna veckan har bland annat varit fokus på olika medlemsfrågor och löneuppstart i Halmstad kommun.

Utbildningsdag för skyddsombud på Hallands sjukhus har också hållits och grundutbildning för nya förtroendevalda har ägt rum i Malmö, där Halland hade en ny förtroendevald och en utbildare med.

Ha en skön helg
önskar styrelsen i Halland