Aktiviteter i Halland under v 3

Under veckan som gått har det varit tydligt att storhelgerna är över för denna gången och det var en intensiv vecka med mycket möten runt om i Halland.

I början av veckan hade styrelsen sitt första möte för året och där beslutades det att fram till årsmötet i september blir Margot Kamruddin t f ordförande och Mikael Apelquist t f vice ordförande. Detta med anledning av att Camilla Tellström fått ett vikariat som ombudsman i Vårdförbundet fr o m 13 januari i år.

På onsdagen var det frukostmöte på kansliet i Halmstad och medverkade där gjorde politiker från Moderaterna i Halland tillsammans med några från styrelsen. Samtalsdialogen gick från det ena ämnet till andra men sammanfattar det hela med titeln arbetsmiljö runt om; ledarskapets betydelse, workshiftning, arbetstidsprojekt o s v.

Förutom frukostmötet var det även introduktionsdag för nya förtroendevalda i Halland. Denna gången var de fem personer som var här och fick grundläggande utbildning i vad uppdraget innehåller och betyder.

Torsdag var det dags för ny utbildningsdag och denna gången var det för huvudskyddsombuden i Halland. Närmare 20 personer träffades en heldag och djupdök i uppdragets innehåll och planering. Dialogen kring HÖK´19 och det arbetet som vi är delaktiga i och på vissa ställen tillsammans med arbetsgivaren i olika informations-/dialogmöten kring avtalets innehåll.

Fredagen avslutar veckan och det var examinationsdag för nya sjuksköterskor på Högskolan i Halmstad. 52 nya kollegor examinerades och stipendieutdelning till Nicole Freij och Aleksandra Vujic för deras arbete "Fysisk aktivitet vid bipolär sjukdom". Motiveringen lyder "En kandidatexamen som belyser hur fysisk aktivitet kan symtomlindra och förbättra psykisk och fysisk hälsa.
Litteraturstudien visar på hur viktig en proaktiv hälsovård för personer med bipolär sjukdom är. Det kan leda till mildare skov samt förhindra eller skjuta upp somatiska sjukdomar som kommer till följd av den bipolära sjukdomen. Med ett personcentrerat arbetssätt kan man framgångsrikt stötta personerna till ett stabilare mående och högre livskvalitet.
Stort grattis till er båda, men även stort lycka till till er alla nya sjuksköterskor.

Trevlig helg önskar styrelsen i Halland