Förtroendevald på Gotland

Färgteckning med en förtroendevald och 3 personer som samtalar.

Information och material till dig som är förtroendevald på arbetsplats på Gotland.

Den förtroendevalde på arbetsplatsen är en av Vårdförbundets ledare. I uppdraget ingår att i samklang med Vårdförbundets politik och med stöd av medlemmarna på arbetsplatsen verka för en god vårdmiljö för både arbetskamrater och patienter. Den förtroendevalde fungerar som en länk mellan arbetsgivare och arbetstagare och mellan medlemmar och avdelningsstyrelse. Den förtroendevalde är även lokalt skyddsombud på arbetsplatsen. 

Information till dig som är förtroendevald på arbetsplats

Val av förtroendevald

Här hittar du mer information om hur val går till samt blanketten för valet. 

Som förtroendevald kan du få ersättning för utlägg som rör ditt uppdrag till exempel kan du bjuda dina kollegor på fika vid ett medlemsmöte men ersättningen måste först godkännas av Vårdförbundet. Hör av dig till oss innan du gör ett utlägg. När du fått bekräftelse på att utlägget kan ersättas fyller du in en reseräkning som du skickar in till oss tillsammans med orginalkvittot.

Material till dig som är förtroendevald på arbetsplats