Förtroendevald på Gotland

Färgteckning med en förtroendevald och 3 personer som samtalar.

Information och material till dig som är förtroendevald på arbetsplats på Gotland

Den förtroendevalde på arbetsplatsen är en av Vårdförbundets ledare. I uppdraget ingår att i samklang med Vårdförbundets politik och med stöd av medlemmarna på arbetsplatsen verka för en god vårdmiljö för både arbetskamrater och patienter. Den förtroendevalde fungerar som en länk mellan arbetsgivare och arbetstagare och mellan medlemmar och avdelningsstyrelse. Den förtroendevalde är även lokalt skyddsombud på arbetsplatsen.

Information till dig som är förtroendevald på arbetsplats

Val av förtroendevald på arbetsplatsen sker på ett medlemsmöte. Samtliga medlemmar på arbetsplatsen ska bjudas in till ett medlemsmöte även föräldralediga, sjukskrivna och visstidsanställda.

Att tänka inför mötet:

  • Inbjudan till mötet ska skickas ut till samtliga medlemmar på arbetsplatsen.
  • Valet av förtroendeval på arbetsplatsen måste protokollföras.

Mallar för inbjudan och mötesprotokoll

Under mötet:

  • Medlem kan be om sluten omröstning.

Efter mötet:

Som förtroendevald kan du få ersättning för utlägg som rör ditt uppdrag till exempel kan du bjuda dina kollegor på fika vid ett medlemsmöte men ersättningen måste först godkännas av Vårdförbundet. Hör av dig till oss innan du gör ett utlägg. När du fått bekräftelse på att utlägget kan ersättas fyller du in en reseräkning som du skickar in till oss tillsammans med orginalkvittot.