Tävlingen om förändringsarbete är avgjord

Nu när tävlingen om förändringsarbete är avgjord. Budgeten tillät att vi delade ut 3 priser och här presenteras vinnarna.

Anette Sköld, styrelseledamot i avd. Gävleborg har besökt vinnarna och delat ut en "goodie bag" till var och en.

Vinnande tävlingsbidrag:

1. Handlar om högt flöde av patienter som kommer till reception utan tidsbokning. På Söderhamns Din HC har man haft många patienter som kommer till receptionen och där jobbar det sekreterare. Patienterna vill träffa olika yrkeskategorier och som sekreterare haft svårt att bedöma till vilken kategori patienterna ska till. Så de har startat öppen mott både till fysioterapuet besök samt till sjuksköterska och till läkare varje vardag mellan 8-11. Vilket har lett till mindre stress på arbetsplatsen för alla yrkeskategorier.
Inskickat av distriktssköterska Camilla Törnros, Söderhamn Din HC.

2. Handlar om familjecentrerad vård. Barnet som föds ska inte bli separerad från sin mamma, vilket kan ske om mamman efter sin förlossning hamnar exempelvis på intensiven eller på uppvakningen. Nu har 2 avdelningar 107 A och 108B vid Gävle sjukhus jobbat med att minska separationen och öka den familjecentrerade vården där hela familjen ska få vara tillsammans istället för att vårdas på olika avdelningar. Vilket i sin tur leder till stora fördelar för barnet när de på ett tidigt stadium får närhet/värme till båda sina föräldrar. Vilket gynnar att barnet håller temperaturen och syresätter sig bättre.
Inskickat av sjuksköterska Marlene Darnemo Plym, 107A, Gävle sjukhus.

3. Handlar om byte av rapporteringssystem. På kirurg avd Kava så har de börjat med att rapportera om patienterna inne hos patienten=bedside-rapportering. Rapportering från sjuksköterska som arbetat och ska överlämna till den sjuksköterska som ska ta över vid nästa arbetspass. Syftet med det är att det ska bli mer personcentrerat, patienterna ska bli mer delaktiga och informerade samt att patientsäkerheten ska öka.
Inskickat av sjuksköterska Erica Nordström, Kava, Gävle sjukhus 

                                                   

Camilla från Södehamn            Marlene från Gävle sjukhus   Erica från Gävle sjukhus