Välkommen till ett av årets utbildningstillfällen för förtroendevalda i Vårdförbundet Gävleborg

Vi hälsar dig som är förtroendevald inom Gävleborg välkommen till ett av årets utbildningstillfällen. Utbildningen kommer att ges samordnarvis och ligger som en heldag.

Agendan för dagen:

  • Arbetsmiljö
  • Lagar och avtal
  • Samverkan

Har du inte möjlighet att närvara när din samordnare kallat till utbildning är du välkommen vid annat datum. Anmälan sker via Aktiviteter och utbildningar på Vårdförbundets hemsida senast 30 november.

Datum:

3/12 VO Bild och Funktion, VO Lab.Medicin-anmäl dig här
4/12 VO Ortopedi, Kirurgi, Anestesi, Akut/Ambulans, Ögon, ÖNH, Onkologi, Kvinnosjukvård, Barn & ungdom-anmäl dig här
5/12 Kommuner och privata arbetsgivare-anmäl dig här
6/12 Primärvården och Familjehälsan-anmäl dig här
7/12 VO Internmedicin, Kardiologi, Specialmedicin, Vuxenpsykiatri, Habilitering/Barnpsykiatri-anmäl dig här

Tid: kl. 8:00 – 16:00
Plats: Vårdförbundets exp. Norra Rådmansg. 8A, Gävle.

Vid frågor kontakta vår administratör Veronica Wang på 026-66 45 67

Välkomna!

Program för utskrift