Nyhetsbrev - Skarpt läge i avtalsförhandlingarna med SKL och Sobona

Nu behöver vi alla hjälpas åt! När vi tagit in medlare i förhandlingsarbetet är det viktigare än någonsin att vi ökar trycket gentemot politiker, både nationellt och lokalt.

Vårdförbundet Gävleborg kommer bland annat att finns vid regionfullmäktige onsdag den 24 april för att möta våra politiker och där påverka med våra yrkanden. Vi kommer också de närmaste dagarna försöka få in debattartiklar i våra lokala tidningar.

I punkterna nedan listar vi aktiviteter som vi tror har störst effekt för att skapa opinion bland politiker för våra yrkanden så att SKL känner trycket och går oss till mötes i yrkandena.

Vi behöver alla hjälpas åt, det här kan DU som enskild medlem och ni som grupper av medlemmar på arbetsplatser göra för att öka trycket i förhandlingarna och mot beslutsfattarna:

 

Bjud in politiker

Förtroendevalda och medlemmar på arbetsplatser kan tillsammans bjuda in politiker att komma och besöka er på arbetsplatsen, där ni beskriver er vardag, vad som behövs för en fungerande vård! Vi behöver bli fler och för det behöver vi förbättrade villkor. Ta kontakt med oss i lokalavdelningen så hjälper vi er med kontaktuppgifter till olika politiker.

info.gavleborg@vardforbundet.se  


Skicka personliga e-postmeddelanden

Ni medlemmar kan skicka e-post med personliga berättelser (se punktlistan nedan för tips) till ansvariga politiker i region och kommuner. Det är viktigt att vi håller en god ton - vi vinner på att vara sakliga och berätta om vår vardag kort och informativt. Vi förmedlar hur vår löneutveckling sett ut (eller brist på löneutveckling) och frågar efter konkreta lösningar på kompetensbristen nu och för framtiden.

Namnen på de olika politikerna finns att hitta på varje arbetsgivares hemsida. Det är bra att kontakta ”rätt” politiker, gärna regionråd/kommunalråd, personalansvariga politiker med flera. Ta gärna kontakt med oss lokalt i Vårdförbundet så hjälps vi åt att hitta lämplig politiker.

info.gavleborg@vardforbundet.se

 
Tryck på via sociala medier och bloggar

Ni medlemmar behöver berätta om er egen lönekarriär (brist på) i sociala medier.  Alternativt skickar ni in er egen historia till oss i lokalavdelningen och så kan vi publicera i våra kanaler.


Tips på vad du kan skriva om:

  • Hur lång erfarenhet du har i yrket.
  • Om du har specialistutbildning etc.
  • Om du handleder yngre mer oerfarna kollegor som tjänar kanske lika mycket eller kanske obetydligt mindre.
  • Berätta om vad det leder till för dig i din arbetsvardag när arbetsgivaren inte möter dig i lönenivåer som står i relation till din kunskap, ansvar och erfarenhet.
  • Skicka gärna med en bild på dig själv till din berättelse. 


Gå in på SKL:s arbetsgivarblogg kommentera och skriv din berättelse. Där har nästan 300 medlemmar skrivit kommentarer fram till nu. Det får gärna bli fler! Detta används i förhandlingarna!

Skriv under och SPRID på era Facebooksidor denna namninsamling, ett medlemsinitiativ som Vårdförbundet stödjer!

Stoppa försämringarna i vården

Nu behöver våra förhandlare allt stöd de kan få för att vi ska nå framgång med våra yrkanden. Så varje medlems bidrag är viktigt! 

Slutligen vill vi uppmuntra er till att följa Avtalsbloggen för att få så aktuell information om förhandlingarna som möjligt.

 

Med vänliga hälsningar

Vårdförbundet avdelning Gävleborg