Tema Arbetsmiljö

Förtroendevalda för Vårdförbundet avdelning Gävleborg är välkomna till en utbildningsdag om arbetsmiljö.

Datum: 16 september 2019


Tid: kl. 09.30 – 16:00 (obs årsmöte direkt efter avslutad utbildningsdag, separat anmälan)

Plats: Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28, 803 11 Gävle

Anmälan gör du via aktivitetsportalen.

Vårdförbundet bjuder på förmiddags-och eftermiddagsfika samt lunch, anmäl alltid om du har någon allergi.


Vi följer Vårdförbundets resepolicy. Vid frågor eller behov av hjälp med anmälan kontakta administratör på tel.nr 026-66 45 67
Sista anmälningsdag 16 augusti 2017
Ansökan om ledighet: Den förtroendevalda söker ledighet från arbetet med lön hos den närmaste chefen i enligt 6 § och 7 § i lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.


Övergripande agenda:
09.30-10.00 Fika
10.00-10.45 Inledning
10.45-12.00 Arbetsmiljö
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Gästföreläsning – förbundsordförande Sineva Ribeiro
15.00-16.00 Sammanfattning av dagen

Följ oss på Facebook


Med vänlig hälsning
VÅRDFÖRBUNDET
Avd Gävleborg