Vårdförbundet är det självklara valet för mig som barnmorska!

Jag heter Ximena Fernandez Oviedo, är barnmorska och sitter i Vårdförbundet avdelning Dalarnas styrelse . För mig är valet naturligt att välja att stanna kvar i Vårdförbundet för att kunna driva barnmorskornas fackliga och professionsfrågor.

Vårdförbundet representerar barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Fyra viktiga professioner inom hälso och sjukvården som vi idag har många gemensamma frågor och utmaningar med, som i framtiden behöver vidareutvecklas.

Vårdförbundet är ett etablerat fackförbund som jag anser är bra att barnmorskorna fortsätter att vara en del av. Där anser jag att vi på bästa sätt kan jobba vidare med våra professionsfrågor. Höja professionernas status, ha bättre arbetstider, löner och förbättra arbetsmiljön för alla oavsett vart vi jobbar.

Hoppas du också väljer att stanna kvar i Vårdförbundet som barnmorska och jobba tillsammans med mig!

Ximena Fernandez
Vårdförbundet avdelning Dalarna