Halvdagsutbildning för förtroendevalda i norra Dalarna

Den 3 april är du som är förtroendevald i norra Dalarna välkommen på en halvdagsutbildning på Mora lasarett.

Fundera på vad du vill ta upp som är aktuellt för dig på arbetsplatsen! Vi sätter agendan utifrån vad ni förtroendevalda i norr önskar ta upp.

Mejla styrelseledamot Eva Dahlin,eva.dahlin@vardforbundet.se, barnsjuksköterska på Orsa Vårdcentral, vad du som förtroendevald önskar ska stå på agendan denna eftermiddag.

Alternativt styrelseledamot Emma Montén, emma.monten@vardforbundet.se, representant för dig som är kommunanställd.

Förutom önskemålen som vi väntar på ska komma in från er, så kommer ni att få höra senaste nytt från avtalsrörelsen.

Smörgås och kaffe kommer att serveras under eftermiddagen.

Anmäl dig via Aktiviteter och utbildningar.