Uppskjuten löneöversyn i Region Dalarna

Covid-19 ställer till det på många sätt. Dessvärre innebär det också att löneöversynen med Region Dalarna behöver senareläggas.

Vårdförbundets löneöversyn med Region Dalarna kommer att senareläggas eftersom våra chefsmedlemmar och medlemmar överlag är hårt pressade med anledning av Covid-19.

En ny tidplan kommer att utarbetas och arbetsgivarrepresentanter kommer att träffa Vårdförbundet den 6 april för att planera en ny tidplan.

Inriktningen är att ny lön utbetalas under hösten 2020 med retroaktivitet fr.o.m 1 april 2020.