Internationella röntgensjuksköterskedagen 8 november

Den 8 november är det den internationella yrkesdagen för röntgensjuksköterskor. Det vill vi fira med att lotta ut en fikakorg till din arbetsplats.

Var med i utlottning av fikakorg till din arbetsplats!

Är du medlem och röntgensjuksköterska? Skriv och skicka in till oss varför just din arbetsplats ska vinna?!

Senast tisdag den 6 november vill vi ha ditt bidrag till e-post; info.dalarna@vardforbundet.se.

Vinnarna kommer att kontaktas och presenteras på vår hemsida under vecka 45.

Hjärtligt välkommen med ditt bidrag.