Vårdförbundet avdelning Dalarna har mött alliansen

Vi har haft en träff med alliansen där varje parti fick berätta om sina förslag för vården i framtiden.

Den 28 augusti mötte Vårdförbundet avdelning Dalarna alliansen för att prata om våra medlemmars arbetssituation samt om Vårdförbundets politik.

På bilden ser vi: 
Birgitta Sacredeus (KD), Ulf Berg, Christer Carlsson (M), Sofia Jarl (C), Lisbeth Mörk-Amnelius (SVP), Bo Brännström (L) - vi hade även med oss Lisa Singden som medlem i Vårdförbundet.