I den här rapporten fokuserar vi på deltidsarbetet bland Vårdförbundets medlemmar – hur omfattande det är, vilka orsakerna är och vilka åtgärder som skulle kunna få fler att arbeta i större omfattning eller heltid. Utgångspunkten är en stor undersökning som Vårdförbundet genomfört med hjälp av Novus våren 2023.

Nu måste vi få hållbara heltider

Kompetensförsörjningen är hälso-och sjukvårdens största utmaning och vårdköerna växer för att det råder brist på personal med rätt kompetens. Bristen beror på att hälso- och sjukvården inte får tillgång till den kompetens som finns. Alltför många går ned till deltid för att arbetet är för slitsamt och för att få vila och återhämtning. Många arbetar deltid hela yrkeslivet. 

Se inslag om rapporten i Nyhetsmorgon

Läs pressmeddelandet

"Jag arbetar deltid för att värna min hälsa"

Jag har jobbat 83 procent i stort sett sedan jag började jobba. Jag orkar inte mer. Jag var så trött när jag kom hem. Jag arbetar deltid för att värna min hälsa. Jag provade att jobba 100 procent men det var inte hållbart. 

/Elay, sjuksköterska

"Jag är medveten om att jag tjänar mindre"

Jag arbetar 75 procent. Jag är medveten om att jag tjänar mindre och att min pension blir lägre. Jag har tur som har en man som tjänar mer, men skulle något hända mellan oss så skulle min ekonomiska situation bli tuff.  

/Anna, barnmorska

En viktig avtalsrörelse och du behövs!

När vi blir fler medlemmar blir vi starkare i förhandlingarna med SKR. Bli medlem i ett fack- och yrkesförbund som jobbar för ditt yrkes utveckling och för dina villkor!

Vårdförbundets förslag – säkra rätten till hållbara heltider

  • Sänk veckoarbetstiden för att attrahera fler att arbeta heltid och på så sätt öka antalet arbetade timmar i hälso- och sjukvården.
  • Skapa hållbara scheman för bättre arbetsmiljö och hälsa, där man har klara regler om fyra veckors sammanhängande semester på sommaren, rätt till lunchrast och tydliga regler för kompetens- och funktionsutbildning och pauser.
  • Minska övertid och mertid genom att anställa fler kollegor med rätt kompetens och fördela nödvändig övertid och mertid jämnt mellan kollegor för att undvika överbelastning.