Vårdförbundet samarbetar med ett stort antal svenska, nordiska, europeiska och internationella yrkesorganisationer, fackliga sammanslutningar och intresseorganisationer. Som medlem i Vårdförbundet är du en del av detta stora och viktiga nätverk.

Vårdförbundets samarbeten i omvärlden ska på olika sätt ge fördelar för dig som medlem. Ibland handlar det om kortare samarbeten (exempelvis debattartiklar) och ibland mer långsiktiga och formaliserade.

Del av TCO

Vårdförbundet är med i TCO (Tjänstemännens Centralorganisation). Inom TCO samarbetar vi till exempel i arbetsmarknadspolitiska frågor och för att stärka den fackliga idén.

Förhandling

När det gäller avtalsförhandlingar om bland annat pensioner och försäkringar så samverkar vi med 13 andra fackförbund inom OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, för dig som är anställd i landsting, kommun, region eller statlig myndighet.

För dig som privatanställd medlem är vi med i PTK Förhandlings- och samverkansorganisation för 27 medlemsförbund.

A-kassa

Vårdförbundet är tillsammans med SACO-förbunden anslutna till Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA). Som medlem i Vårdförbundet söker du medlemskap hos AEA för att få A-kassa om du blir arbetslös.

Professionella sammanslutningar

Vårdförbundet organiserar fyra yrken och samarbetar med de professionella sammanslutningarna som verkar för att utveckla yrkesgruppens kunskapsområde genom att främja forskning, utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvården.

Riksföreningar

Medlemmar med gemensam specialistutbildning eller arbetsområde är organiserade i ett 30-tal riksföreningar och Vårdförbundet har ett reglerat samarbete med många av dessa.

Internationella samarbeten

Vårdförbundet är även medlem i flera europeiska och internationella yrkesorganisationer och fackliga sammanslutningar. Många av de beslut som gäller anställning i Sverige och din möjlighet att utöva yrket sker utanför Sverige och därför behöver vi ingå i olika samarbeten, ofta som medlemsorganisation. Vårdförbundet deltar också i internationella organisationer som arbetar för att främja hälsa.

Här kan du läsa mer om Vårdförbundets internationella arbete.

Nordic Journal of Nursing Research

Tidskriften Nordic Journal of Nursing Research är ett samarbete mellan Vårdförbundet och Svensk Sjuksköterskeförening. Den publicerar forskning inom omvårdnad. 

Syftet är att bidra till utveckling och forskning inom omvårdnad. Detta genom att erbjuda medlemmar och sjuksköterskor från de nordiska länderna möjlighet att publicera och få tillgång till vetenskapliga artiklar och utvecklingsartiklar.

Här finns mer information om Nordic Journal of Nursing Research