Remissvar-Förslag på ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Vårdförbundet tillstyrker läkemedelsverkets förslag.

Vårdförbundets synpunkter

Vårdförbundet delar Läkemedelsverkets uppfattning om att sjuksköterskor utanför sjukhusen ska kunna rekvirera teknisk sprit och läkemedel, då skulle man kunna ta tillvara hela sjuksköterskans kompetens. Det är idag en brist att sjuksköterskor inte har rätt att rekvirera teknisk sprit och läkemedel. Vi instämmer i de förutsättningar som ska gälla för rekvisition av teknisk sprit och läkemedel utanför sjukhus.

Pernilla Karlsson, yrkeshandläggare sjuksköterskor