Behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination till barn

Vårdförbundet tillstyrker Socialstyrelsens förslag om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 till barn.

Vårdförbundet instämmer i att det av patientsäkerhetsskäl är viktigt att de sjuksköterskor som får behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19 till barn har adekvat utbildning på området.

Vårdförbundet välkomnar därför förslaget om att det för behörighet att ordinera vaccination till barn ska krävas specialistutbildning till distriktssköterska, specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller en utbildning som i sin helhet är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Det är bra att det för behörighet för ordination av vaccin till barn inte ska vara tillräckligt med annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet. Därigenom kan man undvika de diskussioner som varit beträffande de korta utbildningar som erbjudits och som förespeglats ge behörighet att ordinera vaccin till vuxna.

Carita Fallström, förbundsjurist