Förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19

Vårdförbundet tillstyrker Socialstyrelsens förslag om föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 samt förslaget om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.

Vårdförbundet delar Socialstyrelsen bedömning om att distriktssköterskor ska vara behöriga att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19. Detta gäller under förutsättning att Folkhälsomyndighetens bedömning om att barn och unga generellt inte behöver vaccineras mot covid-19 i en första fas, kvarstår. Om Folkhälsomyndighetens bedömning ändras och barn och unga blir aktuella för vaccinering, utgår Vårdförbundet från att behörigheten att ordinera läkemedel för vaccination utvidgas till att även gälla för sjuksköterskor med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet.