Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift Fi2017/03845/S

Vårdförbundet tillstyrker promemorians förslag

I dag har arbetsgivare möjlighet att göra avdrag kopplat till medlemskap i arbetsgivarorganisationer medan arbetstagare saknar motsvarande möjlighet. Möjligheten till skattereduktion för fackföreningsavgift avskaffades 2007. Sedan dess har andelen av arbetskraften som är medlem i ett fackförbund minskat i Sverige. En av anledningarna kan vara avskaffandet av skattereduktionen.

Nu föreslås ett återinförande av skattereduktionen. Förslaget innebär en skattereduktion med 25 % av den avgift som medlem har betalat. Detta välkomnas av Vårdförbundet då detta kan bidra till att fler väljer att vara med i facket. Då förstärks den svenska partsmodellen som bygger på att såväl arbetsgivare som arbetstagare är organiserade i hög grad.

VÅRDFÖRBUNDET

Per Malmquist
Utredare