Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet (Ds 2012:46)

Vårdförbundet har tagit del av ovan rubricerade remiss och har inget att invända i föreliggande förslag.

VÅRDFÖRBUNDET

Kerstin Belfrage
Förbundsombudsman
Gruppen för yrke och villkor