2012 svarade Vårdförbundet bland annat på remisser som handlade om hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd och Lex Maria-föreskrift.