Vill ni börja arbeta aktivt med likabehandlings- och mångfaldsfrågor på er arbetsplats men vet inte riktigt hur ni ska komma igång? Då kan materialet Öppna arbetsplatsen vara något för er.

Öppna arbetsplatsen är ett material, i form av en seminarieserie, som kan användas på olika sätt för att skapa förutsättningar för samtal kring inkludering och mångfald lokalt på arbetsplatsen.

Se trailer om seminarieserien.

Tanken är att du som är medlem och/eller förtroendevald själv ska kunna hålla dessa seminarier utan några större förkunskaper. Du väljer själv om ni vill köra en, två eller alla tre delar. Seminarierna syftar till att öka kunskapen om inkludering, ge underlag för att diskutera dessa frågor och skapa konkreta handlingsplaner för just er arbetsplats.

Seminarieserie som material

Hela materialet är en seminarieserie som består av tre filmer och ett handledarmaterial som stöd, men det går också bra att titta på filmerna separat och använda de delar av materialet som man själv väljer. Öppna arbetsplatsen har fokus kring mänskliga rättigheter och facket, strategier på arbetsplatsen och lokala nätverk för ett öppet samhälle och arbetsliv.

Inkluderingens betydelse

Materialet har gemensamt arbetats fram av de förbund som ingår i TCO, däribland Vårdförbundet. För Vårdförbundet är inkludering och lika rättigheter och möjligheter för alla, såväl i samhället i stort som inom arbetslivet och i yrkesutövningen, en grundläggande värdering som uttrycks i både stadgan som i alla Vårdförbundets professioners respektive etiska koder.

Ta del av seminarieserien

Du hittar Öppna arbetsplatsen här.
OBS. du måste logga in för att komma till utbildningen.