Vårdförbundet påverkar på många olika sätt. Opinionsbildning i medier är en av våra starkaste kanaler. Vi har också direkta kontakter med arbetsgivare och beslutsfattare både nationellt och lokalt. I många frågor påverkar vi också tillsammans med andra.
 • Våra samarbeten

  Vårdförbundet samarbetar med ett stort antal svenska, nordiska, europeiska och internationella yrkesorganisationer, fackliga sammanslutningar och intresseorganisationer. Som medlem i Vårdförbundet är du en del av detta stora och viktiga nätverk.

 • Opinionsbildning

  Press, radio och tv är viktiga kanaler för Vårdförbundets påverkansarbete. Genom att medverka i medier når vi politiker, beslutsfattare, allmänheten och dig som medlem.

 • Forskning och rapporter

  Här hittar du rapporter vi har tagit fram och forskningsprojekt vi stöttar.

 • händer som pekar mot glad gubbe ritad i sand

  Vi påverkar statliga utredningar om vården

  Vårdförbundet bjuds in till att delta i olika statliga utredningar. Där är vi med som sakkunniga eller referenser i utredningar om vården, arbetsmiljö och liknande frågor. Vi påverkar utifrån den politik som kongressen och förbundsstyrelsen fattat beslut om.

 • Remissyttranden

  Vårdförbundet får in många ärenden på remiss från Regeringskansliet och andra myndigheter och organisationer. Att besvara dessa är en viktig del i arbetet med att föra fram vår politik och våra viktigaste frågor. Här finns alla våra remissyttranden samlade.

 • Mötesplatser

  Här kan du läsa om arrangemang vi själva ordnar eller deltar i.

 • Fair Union och hållbarhet

  Vårdförbundet är en Fair Union. Det betyder att vi arbetar för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart och att vi alltid står upp för våra grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter. Begreppet Fair Union står för ett förhållningssätt som ska prägla hela Vårdförbundet.

 • Jämställdhet och mångfald

  De normer och värderingar som finns i samhället påverkar hur vi bemöter våra medmänniskor. För att synliggöra normer är det viktigt att diskutera frågor kring jämställdhet. Kom ihåg att du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

 • Valet 2022: Hela landet, hela livet

  Hälso- och sjukvården är väljarnas viktigaste valfråga. Det här är Vårdförbundets förslag för en jämlik hälsa för invånarna och ett hållbart yrkesliv för professionerna – i hela landet, hela livet.

 • ”Vi måste utgå från att det kan hända när som helst, vem som helst, var som helst”

  Parterna inom avtalen Personlig assistans och Hälsa, vård och övrig omsorg har tagit fram en gemensam hållning kring hur sexuella trakasserier och trakasserier på arbetsplatsen kan motverkas och förebyggas.