De första åren i yrkeslivet kan vara utmanande. Många upplever att skillnaden mellan utbildningen och den dagliga verksamheten i vården är stor. Därför arbetar vi för att en strukturerad yrkesintroduktion ska införas.

En strukturerad yrkesintroduktion för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor skapar nya möjligheter att ta tillvara de nyexaminerades kunskap i verksamheten. Det minskar samtidigt risken för hälsoproblem och etisk stress.

Vårdförbundets lösning

Vi föreslår en strukturerad yrkesintroduktion på 9-12 månader:

  • Tillgång till handledare från samma enhet för stöd i yrkesfrågor.
  • Tillgång till mentor från annan enhet för möjlighet att ta upp problemställningar från den egna arbetsplatsen.
  • Handledda gruppträffar för reflektion och erfarenhetsutbyte en gång per månad tillsammans med andra nya i yrket.
  • Handledda kompetensmöten utifrån olika teman varannan månad, till exempel som att hantera komplexa situationer, prioriteringar och att leda omvårdnaden.

Den strukturerade yrkesintroduktionen ska ges utöver den vanliga arbetsplatsintroduktionen.