Idag minskar såväl andelen som antalet specialistsjuksköterskor i Sverige. Med en bra utbildning och bra villkor för dig som utbildar sig till specialist kan vi vända trenden. Vårdförbundet har tagit fram modellen akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, AST, där specialistutbildningen är en del av av din anställning.

Modellen innebär att du som sjuksköterska kan söka utbildningsanställning med full lön och villkor enligt kollektivavtal. Idag erbjuder flera arbetsgivare i landet AST eller utbildningsanställningar med liknande villkor.

Villkor för utbildningsanställning enligt AST

AST innebär att arbetsgivaren inrättar utbildningsanställningar som du som sjuksköterska kan söka när du vill utbilda dig till specialistsjuksköterska. För att bli aktuell för tjänsten måste du samtidigt söka till och komma in på den specialistutbildning som tjänsten avser. Specialistutbildningen ges av Universitet/högskola. En viss del av utbildningen sker som ett integrerat lärande i verksamheten (verksamhetsintegrerat lärande).

Villkoren för AST kan se lite olika ut hos olika arbetsgivare. Men följande villkor är lika för alla utbildningsanställningar enligt AST.

  • AST är en tillsvidareanställning (utbildningsanställning med full lön)
  • Det rådande kollektivavtalet på arbetsplatsen gäller. Det innebär till exempel att anställningen ingår i den årliga löneöversynen och att de allmänna anställningsvillkoren t ex, semester, ledigheter, övertid osv tas ut enligt gällande kollektivavtal.
  • Tjänsten är heltid och innehåller både studier och kliniskt arbete. Hur studiedelen och delen kliniskt arbete läggs upp kan variera, men utbildningen är en del av anställningen. Även studietakten kan variera.
  • Med AST förbinder du dig inte att jobba hos arbetsgivarna en viss tid efter utbildningens slut.

AST-modellen

I foldern Akademisk specialistutbildning för sjuksköterskor presenteras vår AST-modell närmare.

Vårdförbundet påverkar

Vårdförbundet bedriver ett aktivt påverkansarbete i hela landet. Vi träffar så gott som dagligen arbetsgivare och beslutsfattare inom kommuner, landsting och privat verksamhet i hela landet. Vi pratar om bristen på specialistsjuksköterskor och presenterar vår modell AST, akademisk specialisttjänstgöring som en viktig satsning för att ge fler möjlighet att utbilda sig till specialister.

Vi träffar också beslutsfattare och tjänstemän på en nationell nivå. Vi pratar om AST med ministrar, riksdagspolitiker, politiker och tjänstemän inom Sveriges Kommuner och Landsting, tjänstemän på olika myndigheter och på utbildningsområdet.

Vi når resultat. Många är intresserade av AST. Flera arbetsgivare har idag kollektivavtal om AST med Vårdförbundet och många fler är intresserade. På vår AST-karta kan du se vilka arbetsgivare som infört AST.

På senaste tiden har vi nått flera framgångar. I slutet av 2016 slöt vi ett nytt centralt avtal med SKL där bland annat vikten av utbildningsanställningar för att lösa bristen på specialistsjuksköterskor lyftes fram. Regeringen har också skjutit till 300 miljoner kronor för att landsting ska kunna göra satsningar som leder till fler specialistsjuksköterskor.

Att tänka på när du söker AST

Att utbilda sig till specialistsjuksköterska innebär att du fördjupar dina kunskaper inom en specialitet och höjer din akademiska nivå. Dina kunskaper som specialistsjuksköterska är viktiga i en kunskapsintensiv vård både för vårdens kvalitet och säkerhet och för sjuksköterskeyrkets utveckling. Du har bra möjligheter att efter utbildningen få använda din kunskap och påverka din nya tjänst som specialistsjuksköterska.

Tänk på att prata med din chef om din nya tjänst som specialistsjuksköterska redan innan du går utbildningen. Tillsammans kan ni till exempel ringa in vilket ansvarsområde du kan ha i din nya roll och hur din specialistkunskap kan användas i verksamheten. Du behöver också ha tid för att jobba med ditt ansvarsområde. Innan du tillträder en specialisttjänst ska du också omförhandla din lön.