Har du funderat på om du är särskilt yrkesskicklig? På den här sidan får du en beskrivning av vad det kan innebära att vara särskilt yrkesskicklig i olika situationer.

Ladda ner broschyren Om särskild yrkesskicklighet (pdf) eller beställ den som trycksak i medlemsbutiken.

Broschyromslag

Vad är särskild yrkesskicklighet?

Det handlar inte om vilka arbetsuppgifter man utför utan hur man utför dem och vad man tillför kollegorna och verksamheten. Det är inte heller alltid mätbart. När kunskap och erfarenhet kombineras med förmågan och omdömet att använda den vid rätt tillfälle och på rätt sätt, då har vi exempel på den praktiska kunskap som vi menar utmärker särskild yrkesskicklighet.

 • Kunskap och erfarenhet som kombineras med förmågan/omdömet att använda den vid rätt tillfälle och på rätt sätt.
 • Att verbalisera sin omdömeskunskap så att den kommer andra till godo.
 • Den praktiska kunskapen i yrket, den ”kliniska blicken”.
 • Omdömeskunskap – att kunna handla på ett så klokt sätt som möjligt i en specifik situation.
 • Handlar inte om vilka arbetsuppgifter man utför utan hur väl man utför dem och vad man tillför kollegorna och verksamheten.
 • Kombination av ”handens och kroppens kunskaper”, omdömesförmåga och teoretisk kunskap.

Vilka är de särskilt yrkesskickliga?

Det är ingen ny grupp och det handlar inte om någon titel eller etikett. De särskilt yrkesskickliga medarbetarna har alltid funnits – och chefen och kollegorna vet nästan alltid vilka de är.

 • Förebild och stöd i andras utveckling.
 • De som alla vänder sig till, som är ett viktigt stöd för både kollegor och för chefen.
 • Förstår vad man gör och varför – vilket leder till att man gör kloka bedömningar.
 • Tar ansvar inte bara för sin egen, utan även för hela gruppens omdömesutveckling.
 • De som handleder nya in i yrket, som får dem att känna trygghet och tillförsikt i allt det nya.
 • Förstår också vad man inte kan göra och har kompetens för – vet när man ska fråga andra.
 • När hen är på plats blir det flow i teamet, mer arbetsglädje och mindre stress.

Filmer om särskild yrkesskicklighet

Varför är det viktigt att ha särskilt yrkesskickliga kollegor?

Idag är det stor brist på både barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det blir allt viktigare att kunna rekrytera och behålla de som är särskilt yrkesskickliga. Dessa nyckelpersoner skapar stabilitet i verksamheten, vägleder de mindre erfarna in i yrket och ger förutsättningar för en god arbetsmiljö för alla.

En god löneutveckling och möjlighet att göra lönekarriär i yrket över tid är viktiga delar som gör ett yrke attraktivt. Erfarna medarbetare, de som bär upp verksamheten och bidrar till att kollegorna utvecklas, behöver ha en lön och en löneutveckling som speglar den insatsen. 

Hur kan man använda ”särskild yrkesskicklighet”?

Särskild yrkesskicklighet kan användas i en mängd sammanhang, förutom vid lönesättning:

 • Vid schemaläggning för att säkra rätt bemanning i teamen dygnets alla timmar
 • Vid introduktion av nyanställda och vid val av handledare
 • Vid rekrytering för att säkra att rätt kompetens tas in
 • Vid planering av kompetensutveckling och karriärvägar, i medarbetar-/utvecklingssamtal
 • Vid långsiktig planering av kompetensförsörjningen där t ex pensionsavgångar, föräldraledigheter, sjukskrivningar och studieledigheter beaktas
 • Vid äskande i budget för att säkra pengar till rätt kompetensmix, en god arbetsmiljö och för att kunna uppfylla verksamhetens mål

Prata vidare! Tips på dialogfrågor, exempelvis på en APT

Att prata om särskild yrkesskicklighet i arbetsgruppen kan öka förståelsen för vad det innebär, betydelsen av att ha kollegor som är särskilt yrkesskickliga, hur fler kan nå dit och hur verksamheten kan gynnas av erfarna och särskilt yrkesskickliga medarbetare.

 1. Hur ser ni på värdet av erfarna och särskilt yrkes-
  skickliga medarbetare – på vilket sätt kan de bidra
  till verksamhetens och kollegornas utveckling?
 2. Hur pratar ni på arbetsplatsen om möjlighet till
  lönekarriär i yrket över tid?
 3. Hur fungerar era lokala lönekriterier ihop med särskilt yrkesskicklig?
  Hur ser stödet för chefer ut? Har de verktygen att samtala med medarbetarna om särskilt yrkesskicklig och hur fler kan nå dit?
 4. Finns det särskilda frågor som kan ställas för att identifiera den som är särskilt yrkesskicklig? Hur kan dessa frågor formuleras?

 

Har du frågor om särskild yrkesskicklighet, eller behöver tips inför löne- eller medarbetarsamtalet?

Kontakta din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt. Vårdförbundet Direkt nås på 0771-420 420 och har öppet alla vardagar klockan 08.00-17.00. Här får du som medlem personlig rådgivning i frågor som rör bland annat lön, villkor, arbetsmiljö och ditt arbete.